Nieuwe uitvraagprocedure meldkamer

Op de meldkamer is een zogenaamd EMD systeem in gebruik genomen. Dit betekent ook een verandering voor de ketenpartners zoals de ERB. Er wordt namelijk nu geprotocolleerd uitgevraagd wanneer met de meldkamer contact wordt gelegd. Om te zorgen dat een deel van de info die vrijwel altijd wordt gevraagd beschikbaar is worden informatiekaartjes verstrekt. Hierop staan een zevental vragen die de meldkamer stelt en waarop zo snel mogelijk een antwoord gewenst is wanneer er sprake is van een gewond persoon. De kaartjes worden nog gedrukt en zullen later beschikbaar komen. Middels deze e-mail is iedereen alvast geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Klik hier voor de begeleidende brief van de meldkamer en voorbeeld informatiekaartjes. informatiekaartjes