Reminder Algemene ledenvergadering

Aan alle leden van de Egmondse Reddingsbrigade. Namens het bestuur nodig ik je hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de ERB. Deze wordt gehouden op maandag 20 februari 2012 in de kazerne aan de Schipper van de Plasstraat 4 te Egmond aan Zee. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. In de onderstaande bijlagen staan de agenda, de notulen van de ledenvergadering van 21 februari 2011 en het jaarverslag van de secretaris 2011.   Uitnodiging en agenda ALV 20-2-2012 Notulen ledenvergadering 21-02-2011 Jaarverslag secretaris 2011   Het bestuur rekent op een goede opkomst en een prettige vergadering. Namens het bestuur, R. Groen, secretaris