Wijziging bestuurssamenstelling

De Algemene Ledenvergadering van de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) is een belangrijk punt in het jaar, het voorgaande jaar wordt bestuurlijk afgesloten en het aankomende jaar wordt bestuurlijk geopend. Deze vergadering worden ook eventueel bestuurssamenstellingen gewijzigd. Aftredend volgens planning waren Ilona Kriele, Werner Visser en Ron Zentveld. Allen hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn dan ook tijdens de vergadering herkozen. Voorafgaand de vergadering had Arthur Stam aan gegeven zijn bestuursfunctie tussentijds neer te leggen, dit in verband met persoonlijke omstandigheden zoals werk. Arthur heeft 5 jaar actief deelgenomen aan het bestuur en is zeer betrokken geweest bij het nieuwe opleidingssysteem.

afscheid bestuur Arthur Stam

In verband met de afwezigheid van voorzitter Edwin Buis en het aftreden van Arthur is het bestuur ook tijdens deze vergadering aangesterkt met twee nieuwe enthousiastelingen. Jasper Corts en Melanie Kager zijn door het bestuur voorgedragen en door de leden gekozen om deel te nemen in het bestuur. Door de nieuwe samenstelling van het bestuur vinden er ook enkele functiewisselingen plaats. Hieronder staande functies en de nieuwe samenstelling:
Voorzitter (interim) Werner Visser voorzitter@reddingsbrigade.info
Secretaris René Groen secretariaat@reddingsbrigade.info
Penningmeester Harrie de Goede penningmeester@reddingsbrigade.info
Materiaal Dirk Sander materiaal@reddingsbrigade.info
Strandzaken Ron Zentveld strandzaken@reddingsbrigade.info
Opleidingen Melanie Kager opleidingen@reddingsbrigade.info
EHBO Ilona Kriele ehbo@reddingsbrigade.info
PR/communicatie Jasper Corts pr@reddingsbrigade.info