Notulen Algemene Ledenvergadering 20 februari 2012

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2012 zijn nu te lezen via onderstaande link, of via de website op het ledengedeelte. Ook de gehouden presentaties zijn hieronder te lezen. Notulen Algemene Ledenvergadering 20-02-2012 Presentatie Beleidsdocument Reddingsbrigades Evaluatie stellingen uit ALV 2011