Certificaat O&G wordt PvB Optische & Geluidssignalen

Indien u in het verleden heeft deelgenomen aan de scholing “Optische en Geluidssignalen” van Reddingsbrigade Nederland berichten wij u bij deze dat uw certificaat omgezet is naar een officiële Proeve van Bekwaamheid “Optische & Geluidssignalen”. Door de vernieuwing van de opleidingen is deze scholing veranderd. De PvB heeft een licentie van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2012. Voor het behouden van uw licentie bent u zelf verantwoordelijk. De omzetting van het certificaat naar PvB is reeds geregistreerd in Sportlink met een uiterlijke bijscholingsdatum van 1 januari 2017.