Strandpost weer naar het strand

Op woensdag 28 maart zal de strandpost weer naar de vertrouwde stek op het Egmondse strand verhuist worden en kan de zomer voor de ERB beginnen. Maar eerst dienen we nog zaken zomerklaar te maken. Hiervoor zijn de klusdagen in het leven geroepen. Aanstaande zaterdag 24 maart is de volgende klusdag die volledig in het teken zal staan van de voorbereiding op het strandseizoen: de post dient vervoersgereed gemaakt te worden, de vlaggenmasten dienen gebruiksklaar gemaakt te worden, etc, etc. Op zaterdag 14 april (wanneer de gemeente Bergen de werkzaamheden heeft afgerond) zal de strandpost verder zomerklaar gemaakt worden, namelijk het inrichten en schoonmaken van de vertrekken. De klusdagen beginnen om 10.00 uur met een kop koffie in de kazerne. We hopen op een grote opkomst ter ondersteuning van de onderhoudscommissie.