ERB verleent assistentie aan ambulance

Donderdag middag 13.18 wordt de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) gealarmeerd door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  Een bewoner van kampeervereniging Jan van Speyk heeft last van zijn borst en moet zodoende vervoerd worden naar de inmiddels gealarmeerde ambulance. Na contact te hebben gehad met meldkamer Noord-Holland Noord vertrekt de terreinauto naar het huisje van de bewoner. De ERB besluit het slachtoffer direct mee te nemen naar de hoofdstrandafgang  waar de ambulance inmiddels is gearriveerd.  Na het slachtoffer te hebben over gedragen aan de ambulance keert de ERB ook weer terug naar de uitrukloods.