Goedkeuring strandwachtvergoeding

Na ruim een jaar van overleg, afkeuring, onderzoek, vervelende gesprekken, tot en met burgemeester Hetty Hafkamp aan toe, heeft de gemeente Bergen vandaag besloten om de vergoeding aan onze strandwachten te repareren. Dit houdt in dat de gemeente Bergen ons dit jaar € 50,00 per werkdag per strandwacht gaat uitkeren. Zodoende kunnen we ons beleid met betrekking tot de strandwachtvergoeding dit jaar in ieder geval voortzetten. Een week strandwacht levert dus € 250,00 op. De gemeente Bergen heeft ons toegezegd dit in ieder geval voor 2012 door te voeren. Eind dit jaar moet aan de hand van nieuw beleid en de samenwerkingsovereenkomst worden gekeken hoe hier de komende jaren mee om wordt gegaan. We zullen als bestuur hier wederom alles in het werk stellen om, binnen onze mogelijkheden, de € 50,00 vergoeding ook voor de komende jaren te handhaven. Tevens heeft de gemeente Bergen voor dit jaar de toezegging gedaan om de vrijwilligersvergoeding aan de reddingsbrigades uit te keren. Het gaat hier om een bedrag van € 25,00 per actief lid per jaar. Deze vergoeding zullen we gaan gebruiken voor onze contactavonden. Het bestuur van de ERB is zeer content met het besluit van de gemeente over de vergoedingen en hoopt tevens dat het een stimulans voor de leden is om de openstaande weken in het strandwacht weekrooster in te vullen. Raadpleeg hiervoor het rooster op de ledenpagina van de ERB website.   Namens het bestuur, René Groen