Start opleidingen lifeguard

Op donderdag 7 juni starten de trainingen voor het lifeguard- en BES diploma. Vanaf deze datum wordt er iedere week getraind voor deze diploma’s. De lessen beginnen iedere week om 19.00 uur. De eerste lesavond zal hoofdzakelijk bestaan uit een introductie, je hoeft dan nog geen zwemspullen mee te nemen. Het examen is gepland op donderdag 30 augustus. Alle kandidaten ontvangen aankomende week ook een uitnodiging in de bus. De diplomaindeling wordt op de eerste lesavond aan de kandidaten meegedeeld. Inhoud van de strandopleidingen De Egmondse Reddingsbrigade (ERB) biedt drie strandopleidingen aan. De BES opleiding, de Junior Lifeguard en de Lifeguard opleiding . Hieronder een korte uitleg van de inhoud van de drie opleidingen. BES Opleiding De BES opleiding is de opleiding waarmee begonnen wordt als je voor het eerste jaar op strand komt. Deze opleiding bestaat uit drie onderdelen. Communicatie, strandspecifieke zaken en varen. Bij het onderdeel communicatie leer je de basisvaardigheden die nodig zijn om met de communicatiemiddelen van de ERB om te kunnen gaan. Zoals de radioprocedure en de werking van de mobilofoon en portofoon. Bij het onderdeel strandspecifieke zaken staan verschillende zaken centraal die bij Egmond horen. Zoals de ligging van de strandpaviljoens en het opstarten en afronden van een bewakingsdag. Bij het onderdeel varen wordt geleerd hoe de boten klaar gemaakt moeten worden en welke vaardigheden je nodig hebt om als opstapper me te gaan op een boot. Elk onderdeel wordt met een deelexamen afgerond. Junior Lifeguard Deze opleiding leidt op tot een junior lifeguard die onder leiding van een lifeguard verschillende activiteiten kan uitvoeren. De opleiding bestaat uit drie onderdelen. Toezicht houden, verlenen van hulp bij een incident en het verrichten van postwerk. Het toezicht houden bestaat uit activiteiten zoals het observeren van het strand en het lopen van patrouilles. Bij het verlenen van hulp bij een incident wordt er geleerd welke verschillende reddingsmanieren er gebruikt kunnen worden. Bij het verrichten van postwerk wordt in de breedste zin van het woord gehandeld, van het aannemen van de telefoon tot aan het te woord staan van gasten en het bijhouden van de voorraden. Bij deze opleiding wordt gewerkt met een aftekenboek waarin verschillende opdrachten staan die uitgevoerd dienen te worden. Deze opdrachten kunnen niet alleen op de trainingsavond uitgevoerd worden maar moeten ook op de gewone bewakingsdagen uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaat er een realistische manier van opleiden. Wanneer de opdrachten voldoende zijn uitgevoerd wordt er een Proeve van Bekwaamheid aangevraagd. Hierin laat de kandidaat zien welke competenties er behaald zijn. Dit zal in overleg met de instructeurs gedaan worden. Lifeguard. De opleiding Lifeguard is een stap verder dan de Junior Lifeguard opleiding. Binnen de Lifeguard opleiding wordt er vooral aandacht besteed aan het geven van leiding. De invulling van de opleiding wordt op dezelfde manier vorm gegeven als de Junior Lifeguard opleiding. Ook hier wordt gewerkt met een aftekenboek en wordt er zoveel mogelijk in de praktijk geoefend. Voor het behalen van de Proeve van bekwaamheid van deze opleiding zijn competenties nodig waarbij de kandidaat kan laten zien dat hij goed leiding kan geven. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zal dan ook door de instructeurs in overleg met de kandidaten gekeken worden hoe en in welke periode er aan deze competenties voldaan kan worden.