Strandwachtbijeenkomst 21 mei

Beste strandwachten, Namens het bestuur nodig ik je hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse strandwachtbijeenkomst van de Egmondse Reddingsbrigade. Deze wordt gehouden op maandag 21 mei, aanvang 19.30 uur in de ERB kazerne aan de Schipper van der Plasstraat 4 te Egmond aan Zee. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
  1. Nieuw materieel
  2. Wijzigingen en nieuwe procedures
  3. Opleidingen en oefenbox
  4. Dagelijkse gang van zaken op en rond de strandpost
  5. Algemene zaken/vragen en opmerkingen
  Voor een correcte invulling van onze operationele taak is het noodzakelijk dat alle strandwachten op de hoogte zijn van de juiste gang van zaken.   Bij verhindering graag afmelden bij Ron Zentveld: strandzaken@reddingsbrigade.info.   Tot ziens op 21 mei.   Met vriendelijke groet, RenĂ© Groen secretaris