Strandwachtbijeenkomst 2012

Maandag 21 mei 2012 was de strandwachtbijeenkomst voor het seizoen 2012. Veel leden waren aanwezig, er waren enkele afmeldingen maar helaas waren er toch ook veel strandwachten afwezig ZONDER afmelding. De behandelde punten zijn van belang voor het uitvoeren van de strandwachttaak en er wordt verwacht dat je bekend bent met de actualiteiten binnen de ERB-organisatie. De presentatie en aandachtpunten zijn beschikbaar gesteld op de ledensite en zitten in de map op de strandpost. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn neem dan contact op via de mail (strandzaken@reddingsbrigade.info). De gegeven presentatie is hier als PDF-download beschikbaar (KLIK HIER).

screenshot presentatie strandwachtbespreking 

Aandachtpunten vanuit de bijeenkomst:
 • Het nieuwe terreinvoertuig, de Toyota Landcruiser wordt naar alle waarschijnlijkheid begin juli geleverd. Eigen opleiders gaan daarna direct aan de slag om alle chauffeurs te trainen.
 • Voor de nieuwe waterscooter starten de herhalingstrainingen. Iedere operator/crew is verplicht 3 herhalingslessen te volgen. Onderling ruilen mag, mits er altijd 5 cursisten aanwezig zijn. Ruilingen graag wel aanpassen op het trainingsschema op het prikbord in de strandpost. Week 24 en 27 zijn de beginnertrainingen. Leden kunnen zich hiervoor nog aanmelden.
 • Er is een website voor gebruikers van C2000 apparatuur: http://www.portogewoon.nl/.
 • Bij een AED inzet op het strand/duingebied waar de ERB voor gealarmeerd wordt kunnen ook burgers via het AED alert op af komen. Via de meldkamer kunnen we deze afmelden.
 • De meldkamer werkt volgens een nieuw protocol voor de inzet van een ambulance. Ook onze aannameformulieren zijn hierop aangepast. Als voorbeeld komt er een volledig ingevuld formulier op het prikbord in de strandpost te hangen.
 • De meldkamer gaat in juli over op landelijke meldingsclassificaties voor P2000, met mogelijk andere meldingsteksten op de P2000 pagers voor de reddingsbrigades.
 • In het nieuwe terreinvoertuig komt ook een nieuwe (andere) C2000 mobilofoon en portofoon met statusbox. Het correcte gebruik wordt ook meegenomen met de dinsdagavondtrainingen.
 • De oude C2000 apparatuur wordt, na goedkeuring door de gemeente Bergen, gebruikt als uitluisterapparatuur op de strandpost (mobilofoon) en loods (portofoon).
 • De dinsdagavondtrainingen starten om 19.00 uur. Het eventueel klaarmaken van boten wordt meegenomen in de training.
 • Er is behoefte aan een herhalingsles toedienen zuurstof. Getracht wordt een les in het zomerseizoen te organiseren. Gebruikte zuurstofflessen mogen gebruikt worden voor de lessen.
 • De kampeerverenigingen Van Speijk (zuid) en de Golfbreker (noord) zal worden gevraagd hun leden te instrueren de naam van de kampeervereniging en huisjesnummer in de melding te noemen na een incident. Dit voorkomt verwarring met de badhokjes.
Download hier de presentatie (PDF). Download hier de aandachtspunten (PDF). Voor het weekstrandwachtrooster is voor twee weken nog geen chauffeur, dit gaat om:
 • Week 29 (16-07 t/m 20-07).
 • Week 35 (27-08 t/m 31-08).
Daarnaast zijn enkele weekendstrandwachten uitgevallen (laatste kolom), dit gaat om:
 • Zondag 24 juni.
 • Zondag 1 juli.
 • Zondag 15 juli.
 • Zaterdag 18 augustus.
 • Zaterdag 25 augustus.
 • Zondag 2 september.
Indien er leden zijn die deze diensten willen opvullen dan dit graag aangeven via een mail naar strandzaken@reddingsbrigade.info, geef hierbij specifiek aan om welke dienst(en) het gaat. De actuele roosters (weekend en week) zijn te vinden op de ledensite, gebruikersnaam en wachtwoord: ERB. Ook is het nog mogelijk om je aan te melden als operator/crew waterscooter, klik hier voor het bijbehorende bericht.