Directe alarmering Kustwacht

De pilot directe alarmering kustwacht zal ook dit jaar weer doorgaan. De procedure is ongewijzigd, dat wil zeggen wanneer de post bemenst is wordt er ingebeld en in de avond weer uitgemeld. Daarbuiten zal in de daglichtperiode de alarmploeg worden gealarmeerd.
Voor de volledigheid is het informatiedocument van 2011 hier als download beschikbaar. Omdat er geen wijzigingen zijn is deze ook van kracht voor deze pilot.
Mochten er vragen zijn kun je contact opnemen met strandzaken@reddingsbrigade.info.