AANWIJZING RIJDEN MET OPTISCHE EN GELUIDSSIGNALEN

Op 1 maart 2009 is de nieuwe Regeling Optische en Geluidssignalen (O&G) in werking getreden. In deze regeling is Reddingsbrigade Nederland verantwoordelijk gesteld voor het aanwijzen van reddingsbrigades die met O&G mogen rijden. Voor deze aanwijzing zijn in de regeling ook diverse randvoorwaarden vastgesteld, waaronder het voldoen aan een branchespecifieke richtlijn voor het rijden met O&G en het volgen van een instructie. De volledige regeling is op de website van Reddingsbrigade Nederland terug te vinden: http://www.reddingsbrigade.nl/servicedesk/docs/regeling_oeng2009_staatscourant.pdf Vorig jaar heeft het bestuur van Reddingsbrigade Nederland alle brigades aangewezen die aangaven aan de randvoorwaarden te voldoen. Hierdoor is registratie van de aangewezen (chauffeurs van) reddingsbrigades mogelijk. Ook zijn dan afspraken met de veiligheidsregio te maken over (geborgde) inzet van eenheden in het kader van de Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR). Jaarlijks zal de aanwijzing d.m.v. een nieuwe aanvraagprocedure worden uitgevoerd. Met deze werkwijze kan Reddingsbrigade Nederland de kwaliteit van de uitvoering bewaken en zo nodig aan derden aantonen. ERB chauffeurs klikken op de link 112041 aanwijzing O&G 2012-2013 voor hun aanwijzing en het volledige bericht. Namens het bestuur, René Groen, secretaris