DIGITALE NIEUWSBRIEF JULI 2012

Rescueboard in bruikleen. In de eerste en derde week van juli hebben we een rescueboard in bruikleen van Reddingsbrigade Nederland. We hebben enige tijd geleden via de digitale nieuwsbrief hier al melding van gemaakt. Een rescueboard is een soort surfplank met handvatten waar een redding in de branding mee kan worden uitgevoerd. Rescueboards worden al jaren met veel succes gebruikt in bv Australie (zie de tv-serie Bondi Rescue). Ook in Nederland gebruiken reddingsbrigades en KNRM lifeguards deze boards steeds meer. De komende weken gaan we gebruiken om een rescueboard te testen en te bekijken of dit een aanvulling kan zijn voor ons reddingswerk. Leden die het board testen vragen we wel een beoordelingsformulier na de test in te vullen. Het betekent overigens niet dat we na een positieve testperiode over zullen gaan tot aanschaf.   Gebruik waterscooter. De waterscooter werd de eerste twee jaar alleen gebruikt voor het uitvoeren van een redding. Vanaf dit seizoen kan de waterscooter ook meer voor de preventieve taak worden ingezet. Daarmee bedoelen we het preventief schoonvegen van een mui. Op deze manier kunnen we nog meer ons gezicht laten zien en kunnen we sneller handelend optreden wanneer het toch fout dreigt te gaan. Natuurlijk blijft het plaatsen van waarschuwingsborden bij muien en het houden van toezicht vanaf de kant een must. Daarnaast heeft de inzet van een vaartuig de voorkeur. Wanneer er wetsuits worden gebruikt dienen deze na gebruik te worden afgespoeld en goed om te worden teruggehangen in de natte ruimte. Zodoende gaat bij een uitruk geen kostbare tijd verloren.   Muien.nl Op de website www.muien.nl is sinds enkele weken een muien voorspellingstabel te zien. Gebruik deze tabel en kijk of de voorspelling overeenkomt met de werkelijke situatie. Koppel het terug naar strandzaken@reddingsbrigde.info wanneer de voorspelling niet klopt (datum, tijdstip en code).   Levering nieuw terreinvoertuig. De levering van het nieuwe terreinvoertuig laat nog even op zich wachten. Waarschijnlijk is het voertuig in augustus gereed. Omdat pas na levering begonnen kan worden met het opleidingstraject (eerst train-de-trainer) zullen we de leverancier vragen de levering uit te stellen tot na het zomerseizoen. Zodoende kunnen we in alle rust de lesstof schrijven (ook voor de nieuwe apparatuur aan boord) en de chauffeurs gaan opleiden.   Registratie hulpverleningen Op de computer in de strandpost staat het registratieprogramma van de ERB geïnstalleerd. Hierin dienen alle operationele zaken te worden vermeld. Dus bij defecten of andere opmerkingen op het materieel en dergelijke direct in dit programma vermelden. Zo komen andere strandwachten niet voor verrassingen te staan. Informeer elkaar om zo de ERB optimaal te laten functioneren. Daarnaast dienen alle inzetten van de ERB geregistreerd te worden, dus alle werkzaamheden die uit worden gevoerd dient te worden ingevoerd. Hulpverlening: iedere inzet welke wordt uitgevoerd buiten de strandpost. Voorbeelden zijn: transport strandbezoekers, terugsturen zwemmers (en als dat de hele dag door is dan per sessie, vermeld hierbij het geschatte aantal), daadwerkelijke actie, vervoer van EHBO-klant welke op de post is behandeld en naar de dokter moet, zoekactie van vermiste kinderen, patrouille met een specifieke taak. EHBO: iedere inzet van eerst hulp welke wordt uigevoerd op de strandpost. Een EHBO-geval kan mogelijk resulteren in een hulpverlening, hierbij kan gedacht worden aan vervoer naar de dokter/auto of mogelijke assistentie van de ambulancedienst. Het invullen van deze rapporten dienen volledig te worden ingevuld, deze rapportage wordt wekelijks verstuurd aan Reddingsbrigade Nederland en dan is een goed ingevuld formulier van essentieel belang. Ook is deze registratie belangrijk voor de eigen rapportage naar onze opdrachtgever: Gemeente Bergen NH. Het verzoek is om ieder formulier juist en volledig in te vullen, beter te veel informatie dan het ontbreken van informatie. Vul altijd een omschrijving in van de inzet en ook de registratie van de prioriteit van hulpverleningen is belangrijk. Maak ook bij iedere hulpverlening een korte omschrijving van de daadwerkelijke inzet.   Patrouilles. Graag zien we meer loop en vaarpatrouilles uitgevoerd. Ook bij een kleinere postbezetting kunnen patrouilles worden uitgezet. Immers onze belangrijkste taak op het strand is preventief werk. Met het uitzetten van een loop- en/of vaarpatrouilles wordt deze taak goed ingevuld en laten we ook nog eens ons gezicht naar de gemeenschap, strandbezoekers en exploitanten zien. Leden die op de post komen dienen bereid te zijn om deze patrouilles in te vullen. Strandwachten zijn verantwoordelijk hiervoor. Tijdens de uitvoering van deze patrouilles draagt iedereen reddingsbrigadekleding. Ook de strandpostbezetting draagt altijd brigadekleding. Geen kleding meer: vraag Jasper Corts om een nieuwe set: pr@reddingsbrigade.info.   Dinsdagtrainingen. Iedere dinsdagavond wordt er getraind vanaf 19.00 uur. Op de strandpost liggen diverse oefeningen in de oefenbox. We zien graag voor de rest van het zomerseizoen een grote opkomst. “Wees voorbereid”. Het regelmatig oefenen is de goede voorbereiding op een echte inzet voor de ERB. De oefeningen worden door de aanwezigen geregistreerd en zijn een voorloper op de PVB’s (proeven van bekwaamheid) welke in de komende jaren worden ingevoerd. Iedere lifeguard moet in de nabije toekomst noodzakelijke vaardigheden kunnen aantonen.   Actioncam. Sinds dit seizoen beschikt de ERB over een actioncam (GoPro, kijk eens op www.gopro.com). Deze digitale, waterdichte, videocamera kan worden geplaatst op onze boten, terreinvoertuig, helm van de waterscooter, etc. De camera kan worden gebruikt voor het maken van opnames bij oefeningen en trainingen. Beelden zullen we ook gaan plaatsen op de website, dus willen we graag veel en goed beeldmateriaal om ons werk te promoten. Natuurlijk zijn er beperkingen in het gebruik van de camera. Bijvoorbeeld het in beeld brengen van echte slachtoffers (drenkelingen, ehbo etc.) is om privacy redenen nooit toegestaan. Er wordt een paragraaf in het huishoudelijk reglement over het correcte gebruik opgenomen. Verwerken en publiceren van foto’s en films van de ERB verloopt altijd via Jasper Corts (PR). Let op: bij gebruik altijd de camera zekeren door middel van de veiligheidslijn.   Weekrooster strandwachten. Het weekrooster kent nog twee open plaatsen. Voor de week van 16 tot en met 20 juli en van 27 tot en met 31 augustus zijn we nog op zoek naar een 1e strandwacht/chauffeur. Kan je één van deze weken of enkele dagen meld je dan zo snel mogelijk aan via strandzaken@reddingsbrigade.info   Strandfeest Op zaterdag 25 augustus wordt het jaarlijkse strandfeest georganiseerd. E zijn echter nog op zoek naar leden die het feest dit jaar willen organiseren. Ben jij degene die voor alle leden een leuke en gezellige avond kan zorgen? Geef je dan op bij Jasper Corts: pr@reddingsbrigade.info.   Openavond Woensdag 1 augustus is de jaarlijkse openavond. Er zijn vele ERB-ers nodig om van deze avond een succes te maken. Geef je op via pr@reddingsbrigade.info of meld je aan via het aanmeldingsformulier op de strandpost.