Bijeenkomsten / oefenmiddagen alarmploeg ERB

Voor het winterseizoen 2012/2013 is het initiatief gestart om de alarmploeg bijeen te laten komen. Het voornaamste doel is het bijhouden/verbeteren/delen van kennis en kunde, daarnaast worden actualiteiten besproken, kleine oefeningen uitgevoerd en komt ook een stukje theorie aan bod. Hieronder staan enkele punten/regels welke zijn vastgesteld voor de bijeenkomsten/oefenmiddagen alarmploeg ERB. Het is dus de bedoeling dat je aanwezig bent op de datum waarop je bent ingedeeld, aanvang 12.30 uur. Ruilen kan onderling maar graag wel doorgeven via strandzaken@reddingsbrigade.info. Een actueel rooster zal worden bijgehouden op de website. De voor- en nabespreking zijn voor iedereen verplicht, aanvang 19.30 uur. Als het je leuk/interessant lijkt om ook deel te nemen en je zit niet in de alarmploeg stuur dan een mailtje naar strandzaken@reddingsbrigade.info, geef je voorkeurdata aan en je ontvangt een mail ter bevestiging van deelname.

Punten/regels:

 • Gedurende de winterperiode van 1 september tot en met 31 mei, totaal circa 38 weken.
 • Twee verplichte bijeenkomsten (voor- en nabespreking), aanvang 19.30 uur.
 • Zes oefenmiddagen waarvan twee keer verplicht bijwonen.
 • Ingepland (zie rooster), onderling ruilen mogelijk (mail strandzaken@reddingsbrigade.info).
 • Duur van 12.30 tot 16.00 uur.
 • Twee theoretische en twee praktische oefeningen (circa 1,5 uur per onderdeel).
 • Achteraf borrel/hapje.
 • Uitgangspunt circa 10 deelnemers en 2 oefenleiders per oefenmiddag.
 

Oefeningen:

1. Communicatie/C2000 (theoretisch)
 • Procedure en verbeteren kennisniveau.
 • Oefening mobilofoon/portofoon.
2. Materieel/materiaal (praktisch)
 • Doornemen ERB-materiaal.
 • Geheel ‘uitkleden’ terreinauto.
 • Brancardoefening.
 • Oefening zuurstof.
 • Controle materiaal (onder andere EHBO-middelen).
3. Protocollen (theoretisch)
 • Doornemen protocollen.
 • Schriftelijke casussen.
4. Lokale bekendheid (praktisch)
 • Doornemen lokale/regionale kaarten en risicokaarten.
 • Oefening naar/op locatie.
 

Data:

 • Maandag 24 september               bijeenkomst alarmploeg (voorbespreking)
 • Zaterdag 20 oktober                    oefening          1          2
 • Zaterdag 17 november                oefening          3          4
 • Zaterdag 15 december                oefening          1          2
 • Zaterdag 9 februari                      oefening          3          4
 • Zaterdag 9 maart                         oefening          1          2
 • Zaterdag 6 april                            oefening          3          4
 • Maandag 6 mei                            bijeenkomst alarmploeg (nabespreking)
 

Deelnemers:

 • Alarmploegleden (27x).
 • Overige geïnteresseerde leden (op eigen initiatief).
 

Indeling/planning:

24 september

voor

20 oktober

oef 1-2

17 november

oef 3-4

15 december

oef 1-2

09 februari

oef 3-4

09 maart

oef 1-2

06 april

oef 3-4

06 mei

na

gehele alarmploeg

Gertjan Arendse

Gertjan Arendse

Jens Kager

Jens Kager

Werner Visser

Werner Visser

gehele alarmploeg

 

Alex Biesboer

Jeroen Visser

Ilona Kriele

Alex Biesboer

Jeroen Visser

Ilona Kriele

 
 

Stefan de Boer

Erik Röpke

Erik Röpke

Sandro Vitali

Sandro Vitali

Stefan de Boer

 
 

Jasper Corts

Jasper Corts

Mark Röpke

Mark Röpke

Sven Wijker

Sven Wijker

 
 

Harrie de Goede

Engel Wijker

Dirk Sander

Harrie de Goede

Engel Wijker

Dirk Sander

 
 

Edwin de Groot

Marc van Duin

Marc van Duin

Olaf Wijker

Olaf Wijker

Edwin de Groot

 
 

Mario Dekker

Mario Dekker

Wendy van Duin

Wendy van Duin

Melanie Kager

Melanie Kager

 
 

John Geel

Sander Zwart

Dick van Thiel

John Geel

Sander Zwart

Dick van Thiel

 
 

René Groen

Rick van Vemde

Rick van Vemde

Stephen Zwenger

Stephen Zwenger

René Groen

 
  Voor vragen/opmerkingen: Ron Zentveld, 06 43 00 96 80, strandzaken@reddingsbrigade.info