Leden voor werkgroep gezocht.

Reeds enkele jaren geleden is het traject ingezet om de reddingsbrigades een betere positie te geven binnen hulpverleningsland, waardoor overheden en andere partners niet om een reddingsbrigade heen kan en het werk wat we doen kunnen blijven voortzetten. Om dit doel te bereiken moesten en moeten we een kwaliteitsslag maken. Dat houdt in dat alle strandwachten een bepaald opleidingsniveau en kennis hebben. We zijn bijvoorbeeld gestart met de nieuwe opleiding Lifeguard; inmiddels internationaal erkend. Daarnaast loopt de vorming van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) en zijn we bezig met het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst tussen de reddingsbrigades en de gemeente Bergen waarin beleid, bewakingsuren, de kwaliteit van de strandwachten en materieel etc worden vastgelegd. We vragen onze leden minimaal 1x dag per zomerseizoen strandwacht te draaien, maar daarnaast ook actief deel te nemen aan de strandbewaking, deel te nemen aan de bewaking van evenementen, PR activiteiten etc. Door middel van trainingsavonden op dinsdag- en donderdagavond tijdens het zomerseizoen, ehbo lessen, conditietrainingen in het zwembad tijdens de wintermaanden, en nieuw dit jaar ook wintertrainingen voor alarmploegleden willen we het kennisniveau van onze strandwachten verbeteren, ook voor wat betreft de samenwerking met andere hulpdiensten. Aan de andere kant zien we dit jaar een zorgwekkende terugloop van het aantal leden (de teller staat nu al op 25 afmeldingen!). Dit laat momenteel alle alarmbellen rinkelen. We gaan deze en volgende maand dan ook een heuse PR campagne starten en in het voorjaar van 2013 wordt dit nog groter aangepakt om op korte termijn (zomer 2013) meer en gekwalificeerde leden te kunnen inzetten op ons mooie strand. Daarnaast zien we een afnemende motivatie van onze leden (de totale actieve groep bedroeg deze zomer zo’n 75 leden) om deel te nemen aan onze activiteiten waardoor de strandbewaking minder goed kan worden uitgevoerd, er “nee” tegen organisatoren van evenementen gezegd moet worden omdat de ERB geen leden kan leveren, ga zo maar door. Dat brengt de positie van de reddingsbrigade in het algemeen en de ERB in het bijzonder onder druk en zal het maatschappelijke/sociale karakter van de ERB verder afkalven. Het bestuur van de ERB heeft daarom besloten de winterperiode aan te grijpen om een werkgroep samen te stellen die voorstellen zal gaan voorbereiden voor het ERB bestuur die de motivatie, betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij leden moet gaan verbeteren zodat we straks bij onze activiteiten en opleidingen op onze leden kunnen vertrouwen en we voor onze bewakende taak die kwaliteit kunnen leveren die van ons gevraagd wordt. Het bestuur van de ERB is dus op zoek naar leden (maximaal 4) die in een werkgroepje willen meedenken . Meld je aan via info@reddingsbrigade.info. Voor meer informatie kun je terecht bij René Groen, telefoon 06-52446194. Na aanmelding zal een bevestiging van deelname worden gestuurd alsmede de samenstelling van de werkgroep met een voorstel voor een datum voor het eerste overleg.   Namens het bestuur, René Groen, secretaris