Uitnodiging 55+ Reddingsbrigade-dag op 20 oktober

Reddingsbrigade Nederland organiseert op zaterdag 20 oktober een 55+ Reddingsbrigadedag. Deze dag is bedoeld voor (oud-) reddingsbrigade vrijwilligers van 55+ die jarenlang voor de brigade en/of voor Reddingsbrigade Nederland hebben klaar gestaan of nog steeds klaar staan. Alle ERB leden en oud leden van de ERB van 55 jaar of ouder kunnen dus naar deze ontmoetingsdag. Stuur een e-mail naar info@reddingsbrigade.info wanneer er interesse is voor deze dag. Weet je ook een ander lid of een oud lid (van 55+) die geïnteresseerd is geef deze persoon ook op. Er kunnen maximaal 5 (oud-)vrijwilligers per brigade deelnemen. De 55+ reddingsbrigadedag wordt gehouden bij Interpolis in Tilburg. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 10.30 – 11.00 uur             Ontvangst bij Interpolis 11.00 – 12.15 uur             Welkom door de voorzitter en directeur van Reddingsbrigade Nederland en daarna enkele presentaties over de bond van toen en nu. 12.15 – 13.30 uur             Lunch 13.45 – 15.00 uur             Workshops “uw mening is goud waard” 15.30 – 16.00 uur             Bespreken uitkomst workshops 16.00 – 17.00 uur             Napraten onder het genot van een muziekje en een drankje. We willen u vragen om uiterlijk 1 oktober door te geven of Reddingsbrigade Nederland u mag verwelkomen. Na aanmelding ontvangt u een definitieve bevestiging. Reddingsbrigade Nederland hoopt op een volle zaal, waar zij onze ervaren leden iets terug kunnen geven voor hun jarenlange inzet voor het brigadewerk. Daarnaast maakt men graag gebruik van de kennis en ervaring van deze groep om Reddingsbrigade Nederland verder te blijven ontwikkelen en in de toekomst met hen aan de missie te blijven werken. Namens het ERB bestuur René Groen, secretaris 06-52446194