Reddingsbrigades in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tekenen samenwerkingsconvenant

Donderdag 31 januari 2013 hebben de reddingsbrigades uit Bergen, Callantsoog, Den Helder, Egmond, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Petten, Schoorl, Sint Maartenszee, Stede Broec, en Texel uit de regio Noord-Holland Noord en de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)” ondertekend. De reddingsbrigades uit Castricum en Obdam sluiten mogelijk op een later moment aan bij de RVR. Het RVR-convenant versterkt de samenwerking tussen de reddingsbrigades bij de voorbereiding en uitvoering van hun hulpverleningstaken, met steun van Reddingsbrigade Nederland. Vanaf dit moment kunnen zij tevens als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en andere hulpverleningspartners. Met de samenwerking slaan de reddingsbrigades de handen ineen bij de kwaliteitsontwikkeling van hun reddings- en bewakingstaken en het borgen van hun inzetbaarheid. Daarnaast zullen zij zich meer gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. De reddingsbrigades blijven voor afspraken omtrent het lokale strand- en recreatietoezicht en evenementenbewaking het lokale aanspreekpunt voor de eigen gemeente. Er is een regionale Coördinator RVR vanuit Reddingsbrigade Nederland aangesteld, die de brigades ondersteunt bij de uitvoering van het convenant. Het is de bedoeling dat in 2015 in iedere veiligheidsregio een RVR convenant is getekend. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat de vorming van deze samenwerkingsverbanden financieel ondersteunt. Het Nationaal Rampenfonds en Reddingsbrigade Nederland zelf dragen ook bij, waardoor extra investeringen in opleiding, oefening en materiaal mogelijk zijn. Inmiddels lopen er in alle veiligheidsregio’s initiatieven tot implementatie van de RVR. Noord-Holland Noord is de 4e veiligheidsregio waar de ondertekening van een RVR-convenant is gerealiseerd.                 (foto en tekst Reddingsbrigade Nederland)