REMINDER: laatste oefenmiddag alarmploeg (06/04)

Aanstaande zaterdag (6 april) is de zesde oefenmiddag van de ERB-alarmploeg. De begeleider van deze oefenmiddag is René Groen. Dit is de laatste oefenmiddag voor winterseizoen 2012/2013, zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat ieder alarmploeglid verlicht 2x een bijeenkomst heeft bijgewoond. Is dat in jouw geval niet zo dan is deze laatste dag een mogelijkheid om bij te scholen. Wanneer je dus deze bijeenkomst wilt bijwonen geef dit dan door via strandzaken@reddingsbrigade.info of via de telefoon 06 43 00 96 80. Genodigden volgens rooster:
 1. Werner Visser
 2. Ilona Kriele
 3. Dirk Sander
 4. Edwin de Groot
 5. Sander Zwart
 6. Jasper Corts
 7. Jeroen Brouwer
Het programma ziet er als volgt uit:
 • 12.45 uur aanwezig/verzamelen
 • 13.00 uur aanvang oefenmiddag
 • 13.00 – 13.45 uur deel 1 (Protocollen en procedures)
 • 13.45 – 14.15 uur deel 2 (Casussen)
 • 14.15 – 15.00 uur deel 3 (Lokale bekendheid 1)
 • 15.00 – 15.15 uur pauze
 • 15.15 – 16.00 uur deel 4 (Lokale bekendheid 2)
 • 16.00 uur einde met een drankje/hapje
Zoals eerder vermeld wordt verwacht dat je aanwezig bent en indien dit niet mogelijk is graag zelf onderling ruilen met een ander alarmploeglid, zie hiervoor het rooster op het ledengedeelte van onze website. Ruilingen graag doorgeven via strandzaken@reddingsbrigade.info. Voor eventuele vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Ron Zentveld, strandzaken@reddingsbrigade.info of per telefoon 06 43 00 96 80.   LET OP: MAANDAG 6 MEI IS DE NABESPREKING WINTERSEIZOEN 2012/2013, AANVANG 19.30 UUR IN DE KAZERNE.