Gemeente Bergen en reddingsbrigades tekenen dienstverleningsovereenkomst

Op donderdag 18 april hebben de burgemeester van de gemeente Bergen en de voorzitters van de Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen, de Schoorlse Reddingsbrigade en de Egmondse Reddingsbrigade hun handtekeningen gezet onder een dienstverleningsovereenkomst.  De drie reddingsbrigades bewaken al jaren het strand voor de gemeente Bergen. Tot nu toe waren de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden hierover nog niet vastgelegd. Met de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst wordt nu voldaan aan een jarenlange behoefte bij zowel de reddingsbrigades als de gemeente. De dienstverleningsovereenkomst is het product van de kennis en ervaring van de reddingsbrigades en van informatie uit de pilot ‘Reddingswerk 2010’. Bij deze pilot waren de reddingsbrigaden van de gemeente Bergen, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Veiligheidsregio, de Kustwacht en onze gemeente betrokken. In de overeenkomst staan onderlinge afspraken over de samenwerking, over de strandbewaking en de ondersteuning aan andere hulpdiensten, zoals de ambulance. De gemeente voorziet de reddingsbrigaden van veilig materiaal in goede technische staat. De dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks door de brigades en de gemeente geëvalueerd en indien nodig aangepast. In de dienstverleningsovereenkomst ligt de nadruk op de primaire taak van de reddingsbrigades: strandbewaking. Maar ook de ondersteuning van andere hulpdiensten door de brigades is in de overeenkomst meegenomen. De mensen en materialen van de reddingsbrigaden zijn hiervoor tenslotte 24 uur per dag, het hele jaar door inzetbaar, ook buiten het zomerseizoen. Persbericht:gemeente Bergen