Proeven van bekwaamheid

Omdat de zomer er weer aankomt en er weer PvB’s dienen te worden bijgehouden zijn op de volgende site de Pvb’s te vinden. http://www.reddingsbrigade.nl/opleidingen/waterhulpverlening/publicaties