REMINDER: bijeenkomst alarmploeg, nabespreking winterseizoen 2012/2013

Beste alarmploegleden, Aankomende maandag (6 mei) is om 19.30 uur de nabespreking winterseizoen alarmploeg 2012/2013. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de ERB-kazerne aan de Schipper van der Plasstraat. Agenda:
  • Alarmeringen.
  • Opkomst.
  • Zomerseizoen.
  • Rondvraag, opmerkingen en discussie.
  Van ieder alarmploeglid wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is, zonder tegenbericht gaan we er dan ook vanuit dat je aanwezig bent.