Protocol alarmering door Kustwacht

Afgelopen maandag is de Letter of Intent getekend tussen Kustwacht en Reddingsbrigade Nederland met betrekking tot de rechtstreekse alarmering reddingsbrigades en is deze samenwerking dus ook geformaliseerd. Hiervoor zijn drie stukken beschikbaar:
  1. Letter Of Intent d.d. 24-06-2013.
  2. Inzetprotocol RB en KWC Kustwachtgebied versie 05a.
  3. Bijlage 3 inzetprotocol (2013) def.
Met name de laatste twee (2 en 3) zijn voor operationeel gebruik. De Letter of Intent en het complete Inzetprotocol zijn beschikbaar als hardcopy op de strandpost en in de loods. Bijlage 3 is operationeel het meest belangrijke document, hier staat in het kort op vermeld hoe te handelen bij in-/uitmelden en bij alarmering. Grootste aandachtspunten:
  • Dagelijks per mail in- en uitgemelden (concept mail staat op de computer op de strandpost).
  • Bij alarmering geld een maximale reactietijd strandploeg 2 minuten en alarmploeg 10 minuten.
  • Communicatie bij alarmering in basis via telefoon (let op: ook statusupdates).
    • Mogelijkheid communiceren via marifoon/VHF mogelijk (let op: met of onder leiding van iemand met marifooncertificaat).
  • Piketfunctie RN welke wordt meegealarmeerd en is contactpersoon voor de Kustwacht en RB’s.
  • Uitgangspunt is eigen gebied/taak, eventuele andere verzoeken naar inzicht strandwacht (nee is ook een antwoord).
Vanavond (donderdag 27/06) wordt rond 18.00 uur een testalarmering gedaan door de Kustwacht voor alle reddingsbrigades (strand- en alarmploeg). Deze alarmering is er voor om te kijken of alle pagers juist zijn geprogrammeerd en is als volgt: “testalarmering reddingbrigades NZ kust, prio 3”. Verzoek is dat als brigades geen of verkeerde alarmering krijgen dit dan per ommegaande telefonisch te melden aan bestuurslid Strandzaken (Ron Zentveld via 06 43 00 96 80). Indien er op-/aanmerkingen of suggesties zijn wordt verzocht om per mail contact op te nemen met Strandzaken (Ron Zentveld via strandzaken@reddingsbrigade.info).