REMINDER: bijeenkomst alarmploeg (14-12-2013)

Beste alarmploeg, Morgen (zaterdag 14 december) is de tweede bijeenkomst van de alarmploeg, onderwerp Crisisbeheersing en Processen. Start 13.00 uur in de ERB-kazerne, duurt tot circa 16.00 uur. René Groen is de gastheer. Indeling:
  1. Edwin de Groot
  2. René Groen
  3. John Geel
  4. Maarten de Jonge
  5. Mark Röpke
  6. Erik Röpke
  7. Werner Visser
  8. Sven Wijker
  9. Jeroen Brouwer
  10. Saskia Biesboer
Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat je aanwezig bent, indien je niet kunt dien je zelf onderling te ruilen met een andere groep (15/02).