Laatste kans opgave cursus Vaarbewijs 1 en 2

In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat binnen de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) Noord-Holland-Noord diverse opleidingen gaan starten. Onder meer de opleiding Vaarbewijs en Vaarbewijs 2. Deze diploma’s zijn voor vervolgopleidingen straks nodig. Het is dus handig de papieren alvast in bezit te hebben. Verzoek om per reddingsbrigade twee (2) deelnemers op te geven voor:
  • Cursus Vaarbewijs I (VB1), zaterdag 1 en 15 februari van 10.00 tot circa 15.30 uur op een nader te bepalen locatie in NHN.
  • Cursus Vaarbewijs II (VB2), zaterdag 1, 8, 15 en 29 maart van 9.30 tot circa 16.00 uur op een nader te bepalen locatie in NHN.
Wanneer er meer dan twee leden interesse hebben voor de genoemde cursussen dan wordt verzocht om dit separaat op te geven als reserve. Deze reactie ontvangen wij graag uiterlijk 25 januari, dit in verband met de spoedige uitvoering van de cursussen. Tot nu toe hebben zich geen ERB leden opgegeven.   Namens het bestuur , René Groen, secretaris