Alarmeringen alarmploeg 5 mei

Beste alarmploegleden, Op maandagmiddag 5 mei is de ERB met de alarmploeg betrokken bij 3 incidenten , waarbij er 2x is gealarmeerd door de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De eerste alarmering was om 14.54 uur, melding: ‘Prio 1 (-) (reddingsbrigade) De Golfbreker Strandpaal EGZ EGMOND AAN ZEE Assistentie Ambu EGM110’. Er waren voldoende alarmploegleden en het incident is goed afgehandeld. Direct na deze inzet werd via C2000 assistentie gevraagd bij een tweede ongeval in het duingebied, ook die is goed afgehandeld (door dezelfde alarmploegleden en ambulancepersoneel). Daarna om 16.44 uur is de alarmploeg wederom gealarmeerd met de melding: ‘Prio 2 Bad Egmond STRANDSLAG DE WERF Vermissing EGM110’ Alarmering voor een vermissing en daarbij kwam er slechts één (1) alarmploeglid opdagen bij de loods, hierdoor is de ERB niet uitgerukt. Dit is een ernstige tekortkoming! Het bestuur van de ERB wilt bij deze benadrukken dat… 
  • elk lid van de alarmploeg zich beschikbaar heeft gesteld om (indien enigszins mogelijk) op te komen bij een alarmering (van welke aard dan ook), hier wordt dan ook vanuit gegaan en met een alarmploeg van 31 personen moet het altijd mogelijk zijn om een inzet te realiseren.
  • de ernst van een incident niet aan de alarmtekst kan worden afgelezen, er kunnen bijkomstige omstandigheden zijn die niet bij alarmering worden meegezonden.
  • de alarmploegleden juist in deze periode (mooie weersomstandigheden en drukte op strand) extra alert moeten zijn, hiervoor is de alarmploeg in een ver verleden in het leven geroepen.
Het bestuur rekent dan ook op ieders medewerking bij de volgende alarmeringen en gaat ervan uit dat dit een eenmalig incident betrof.