Samenwerking Kustwacht en Politie

Dit jaar gaat de ERB weer samenwerken met diverse hulpverleningspartners, landelijk heeft Reddingsbrigade Nederland samenwerkingsafspraken gemaakt met de Nederlandse Kustwacht en Politie. Alle (leidinggevende) Lifeguards dienen op de hoogte te zijn van deze werkafspraken en deze dan ook operationeel te volgen. Graag aandacht voor deze samenwerkingsafspraken via de onderstaande links!