Samenwerking Kustwacht

Dit bewakingsseizoen gaat de ERB weer samenwerken met de Nederlandse Kustwacht, de operationele samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in het inzetprotocol. Alle (leidinggevende) Lifeguards dienen op de hoogte te zijn van deze werkafspraken en deze dan ook operationeel te volgen. Voor de ERB geldt in principe hetzelfde als de voorgaande jaren:
  • Dagelijks in-/uitmelden via de mail en controleer of deze is verstuurd.
  • Bij alarmering: vooraf contact opnemen, periodiek updates geven en na inzet afmelden.
    • Let op welke meldkamer alarmeert (Veiligheidsregio of Kustwacht) en neem contact op met de alarmerende meldkamer, licht nadien ook de andere meldkamer in.
  • Zonder alarmering: ┬áinlichten over deelname, periodiek updates geven (of aangeven dat dit via KNRM verloopt) en na inzet afmelden.
  • Indien in bezit van het ‘Bedieningscertificaat Marifoon’ kan per marifoon contact worden opgenomen (marifoonkanaal 16).