Appie Mui

Appie Mui ook bekend als het strandbericht voor mobiele telefoons is vernieuwd. Het strandbericht, wat een uitgebreide info geeft over strandgerelateerde zaken in Egmond is nu definitief vervangen door 1 soort bericht onder de titel ‘Appie Mui’ . Het bericht geeft nu alleen tekst weer wat de leesbaarheid ten goede komt. Doel van deze berichtgeving blijft het informatie verschaffen aan de strandgebruiker opdat deze zelf beter kan inschatten wat de veiligheidsrisico’s zijn als hij of zij van de zee gebruik wil gaan maken. Het bericht is opgesplitst in delen:
  1. Een overzicht van de huidige situatie. Met huidig wordt altijd bedoeld het tijdstip en datum wat bovenaan het bericht staat. Dit tijdstip loopt wat achter bij de huidige tijd. Dit kan 30-15 minuten schelen.
  2. Een waarschuwingen veld waar bepaalde waarschuwingen kunnen weergegeven worden. Feitelijk komen hier de zaken te staan die buiten bepaalde grenzen vallen en daardoor een verhoogd risico vormen.
  3. De verwachtingen voor de komende 2 uren. Stroming vin de strandmui en mui 1e bank. Tijstroom en hoeveelheid water op de bank rondom de mui.
  4. Een overzicht van de data in de IJ-geul. Dit is het water voor IJmuiden en vormt de basis voor deze berichtgeving naast de waterstanden van Petten en IJmuiden.
  5. Een disclaimer, u blijft verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.
Het gebruikte model voor dit bericht is hoofdzakelijk hetzelfde als in 2013. Alleen is er nu meer gebruik gemaakt van voorspelde data die door Rijks Water Staat wordt gegenereerd. Nieuw is een weergave van een langsstroming die veroorzaakt wordt door schuin invallende golven. De z.g. zoper. Deze stroming veroorzaakt kuilvorming in de brandingszone en kan tot minder plezierige situaties leiden. Sommige getallen worden in 2 cijfers achter de komma weergegeven, dit is echter niet correct maar tot op heden nog niet hersteld. Het model wordt gedurende de maanden juni tot en met m augustus dagelijks bewaakt. Tot op heden is geconstateerd dat er eerder teveel dan te weinig muistroming voorspeldt wordt. Check Appie Mui. Meer info!