OOV Alert bij ERB

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord maakt gebruik van OOV Alert (voorheen Communicator). Dit is een applicatie die het mogelijk maakt snel (groepen) mensen te informeren over een calamiteit of gebeurtenis en die mensen snel te mobiliseren. Diegenen die opgeroepen worden kunnen reageren of ze in de gelegenheid zijn te komen opdat de leiding altijd weet heeft hoeveel mensen beschikbaar zijn. De politie, GHOR, brandweer, gemeenten, diverse andere instanties en nu ook de reddingsbrigades maken gebruik van de applicatie. Klik hier voor de handleiding voor deelnemers OOV Alert. Bij wijzigingen, bijzonderheden, opmerkingen, suggesties en vragen kunnen jullie contact met secretariaat@reddingsbrigade.info.

Gegevens

In overleg worden de gegevens van de reddingsbrigades in OOV Alert beheerd door de RVR-coördinator NHN en niet (meer) door de desbetreffende gemeente. Deze gegevensbeheer gaat om deelnemers, ploegen en scenario’s:
 • Deelnemers:
  • De afzonderlijke deelnemers per reddingsbrigade.
 • Ploegen:
  • Strandploeg, tijdens bewakingstijden (de strandpost).
  • Alarmploeg, buiten bewakingstijden (gehele alarmploeg).
  • Rampenploeg, NRV-eenheid (gehele alarmploeg).
 • Scenario’s:
  • Proefalarm, proefalarm voor alle deelnemers.
   • Spraakbericht / sms: Proefalarm OOV-Alert Veiligheidsregio-NHN.
  • Strandploeg, indien deze niet zoals gebruikelijk via P2000 kunnen worden gealarmeerd door bijvoorbeeld een storing.
   • Spraakbericht / sms: Strandploeg reddingsbrigade met spoed contact meldkamer.
  • Alarmploeg, indien deze niet zoals gebruikelijk via P2000 kunnen worden gealarmeerd door bijvoorbeeld een storing.
   • Spraakbericht / sms: Alarmploeg reddingsbrigade prio 1 opkomen naar de uitruklocatie.
  • Rampenploeg, alarmerende instantie is Reddingsbrigade Nederland.
   •  Spraakbericht / sms: Vooralarm rampenploeg compagnie D. Graag gereedmaken voor eventuele inzet. Nader bericht volgt.
   •  Spraakbericht / sms: Intrekken vooralarm rampenploeg compagnie D. Geen inzet verwacht.
   •  Spraakbericht / sms: Alarm rampenploeg compagnie D. Directe inzet verwacht. Inmelden via C2000 op gespreksgroep RLA-LB-INMELD (snelkeuze 0 ingedrukt houden).

Proefalarm

Het proefalarm wordt beheerd door Reddingsbrigade Nederland via de RVR-coördinator. Periodiek zal een proefalarm worden verstuurd aan alle deelnemers. Data proefalarm:
 • Dinsdag 17 juni omstreeks 10.00 uur.
  • Scenario proefalarm.
 • Dinsdag 19 augustus omstreeks 10.00 uur.
  • Scenario proefalarm.
 • Dinsdag 28 oktober omstreeks 10.00 uur.
  • Scenario proefalarm.
 • Dinsdag 16 december omstreeks 10.00 uur.
  • Scenario proefalarm.

 Strandploeg en alarmploeg

De scenario’s strandploeg en alarmploeg worden enkel bij daadwerkelijke incidenten uitgegeven door de Meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze scenario’s worden dan ook niet getest.

Rampenploeg

De scenario’s voor de rampenploegen is een pilot om te bekijken of OOV Alert een geschikt middel is om de NRV-eenheden in compagnie D (NHN) te alarmeren. Deze scenario’s willen we dan ook concreet testen om zo te bekijken wat de resultaten zijn. Data pilot rampenploeg:
 • Dinsdag 17 juni omstreeks 12.00 / 12.30 / 13.00 uur.
  • Scenario rampenploeg vooralarm (omstreeks 12.00 uur).
  • Scenario rampenploeg alarm (omstreeks 12.30 uur).
  • Scenario rampenploeg intrekken (omstreeks 13.00 uur).
 • Dinsdag 28 oktober omstreeks 12.00 / 12.30 / 13.00 uur.
  • Scenario rampenploeg vooralarm (omstreeks 12.00 uur).
  • Scenario rampenploeg alarm (omstreeks 12.30 uur).
  • Scenario rampenploeg intrekken (omstreeks 13.00 uur).