Netwerkdag ketenpartners VR NHN

Op dinsdag 11 november 2014 (overdag) organiseert de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op een locatie in omgeving Alkmaar een netwerkdag voor (keten)partners in de crisisbestrijding. De netwerkdag is bedoeld voor (operationele) functionarissen van (keten)partners die:
  • betrokken zijn bijvoorbeeld als liaison bij de hulpverlenings- en crisisorganisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Motorkapoverleg, CoPI, ROT);
  • lid zijn van het crisisteam van de eigen organisatie.
Doelen, de deelnemers:
  • krijgen inzicht in de wijze waarop de crisisorganisatie te werk gaat bij een incident;
  • weten met wie en hoe zij moeten samenwerken bij de hulpverlening rond een incident waarbij hun instelling/bedrijf betrokken is.
Gedurende deze dag worden de deelnemers in verschillende interactieve workshops meegenomen in de werkwijze van de crisisorganisatie. Het programma en de locatie van de netwerkdag worden bepaald aan de hand van het verwachte aantal deelnemers. Indien er belangstelling is voor deelname aan de netwerkdag dit dan uiterlijk zondag 31 augustus kenbaar maken door middel te reageren op deze mail. In de week voor aanvang van de netwerkdag ontvangen de opgegeven deelnemers een uitnodiging met het definitieve programma van de Netwerkdag Ketenpartners.