inzetprotocol Kustwacht, versie 2015

Ook in 2015 zal de Reddingsbrigade weer samenwerken met de Nederlandse Kustwacht, het inzetprotocol is voor komend zomerseizoen geactualiseerd. Bijlagen Samenvatting wijzigingen
  • Diverse redactionele aanpassingen ter verbetering van de leesbaarheid.
  • Uitbreiding met regio IJsselmeergebied als pilot.
  • Toevoeging bloktijden (niet van toepassing Reddingsbrigade Nederland).
  • Splitsing Reddingsbrigades Ouddorp, Westerschouwen en SSV.
  • Uitbreiden en actualiseren seizoengegevens (bijlage 1 en 3).
  • Uitbreiden capcodes in verband met uitbreiding en splitsing (bijlage 2 en separate bijlage).
  • Uitbreiden en actualiseren alarmeringsteksten en afkortingen (bijlage 4).