Inloopmiddag Maritieme Driehoek & Schema herhaling 1.10

Inleiding: Zoals jullie weten liggen er plannen om een gezamenlijk gebouw te realiseren met de KNRM Station Egmond, de Pinck en natuurlijk de ERB aan het huidige Boothuis van de KNRM vast. We zijn ongeveer twee jaar terug enthousiast begonnen met de eerste gesprekken en al snel hadden we een concreet plan. Deze plannen zijn al op diverse gelegenheden uitgebreid toegelicht. De financiering van een dergelijk gebouw is en blijft altijd een lastige vraag. De KNRM IJmuiden heeft echter op een gegeven moment aangegeven dat men het gehele gebouw wel zou willen financieren en dan zouden wij en de Pinck onze ruimten huren. Een prachtige oplossing voor alle betrokkenen natuurlijk! De gemeente Bergen werkte ook positief mee door financiële middelen voor de architect ter beschikking te stellen en vele gesprekken met eventuele bezwaarmakers rondom de verandering van het bestemmingsplan actief te informeren over de vorderingen. Allemaal positieve dingen dus. Momenteel hebben we echter nog wel een uitdaging met de ruimte die beschikbaar is voor de Pinck. De beschikbare ruimte zoals hij er nu is, schijnt onvoldoende te zijn om de Pinck er op een goede manier in te manoeuvreren. We zijn nog steeds volop bezig de mogelijkheden te bekijken om dit probleem te tackelen binnen het bestaande (nieuwe) bestemmingsplan, maar we gaan ervan uit dat die ‘hobbel’ genomen kan worden. KNRM Hoofdkantoor IJmuiden: De KNRM in IJmuiden was in onze ogen op een bepaald moment ook op weg een “eigen koers te varen”. Daarover heb ik jullie de afgelopen ledenvergadering van 16 maart 2015 geïnformeerd. De KNRM is natuurlijk bereid het gehele gebouw te financieren, maar deze financiële middelen komen pas in 2017 vrij en we streven er dus naar om het gebouw dan te realiseren en te betrekken. Echter had de ERB het idee dat de KNRM IJmuiden het gebouw wilde gebruiken als ‘breekijzer’ om de samenvoeging van de ERB en het KNRM Station Egmond te forceren. Dat ging ons en het KNRM Station Egmond echter een stap te ver. We hebben eind maart een gesprek gehad in IJmuiden waar we dit bovenstaande op tafel hebben gelegd, en het bleek dat we het mis hadden. De KNRM IJmuiden heeft geen ‘bijbedoelingen’ bij het financieren van het gehele gebouw. Men heeft mij daarvan in elk geval weten te overtuigen! De KNRM IJmuiden is echter wel van mening dat er nog meer kan worden samengewerkt. Wij steunen dit standpunt en ook wij vinden dat we nog steeds veel meer samen kunnen doen maar dat er van samenvoeging (nog) geen sprake kan zijn. We hebben ook besproken dat we dit nieuwe gebouw wél zouden moeten gebruiken om de verdere samenwerking meer “handen en voeten” te geven. We weten dat beide organisaties een eigen ‘werkgebied’ hebben, maar we hebben ook een gebied waarbij we elkaar “overlappen”. En juist in dit overgangsgebied is er nog een efficiencyslag te maken! Dan hebben we ook nog de financiële voordelen. Als we nu bij het betrekken van een nieuw gebouw bepaalde zaken al meteen gezamenlijk gaan doen, we hebben immers beide dezelfde zaken nodig in onze stalling. Het uitgangspunt voor het nieuwe gebouw is dan ook: Een gezamenlijke stallingruimte voor de KNRM Station Egmond en de ERB. We zouden graag in het nieuwe gebouw al enkele zaken gezamenlijk gaan oppakken, zodat we efficiënt en kostenbesparend te werk kunnen gaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1) Eén gezamenlijke ruimte voor trainingen en cursussen. 2) Eén gezamenlijke ruimte voor koffie en andere bijeenkomsten (bemanningsverblijf / dagverblijf). 3) Beide organisaties hebben natte spullen en een pakkendroogsysteem, we zouden maar één ‘natte ruimte’ moeten creëren waarbij we beide van dezelfde installatie gebruik maken. 4) Gebruik van gereedschappen. Ook hier moeten we efficiënter met de beschikbare ruimte omgaan. Eén werkbank en van elk soort gereedschap maar één exemplaar. 5) Efficiëntere inzet van het beschikbare materiaal, en hieraan gekoppeld de vraag: hebben we al dit materiaal wel nodig? (een discussie die ook in een later stadium zeker gevoerd moet worden). 6) Eén toilet unit, één douchegelegenheid en één keuken. 7) Etc, etc, Om deze zaken te realiseren op deze manier kunnen we natuurlijk nu al gebruik maken van dezelfde ruimte waarbij er geen sprake meer is van twee aparte ruimten. Muren en deuren zullen dus verdwijnen…. De ERB kan bij de KNRM spullen en de KNRM kan bij de ERB spullen, verderop in het land is deze constructie ook al in meerdere plaatsen van toepassing zonder dat er sprake is van een samenvoeging van de twee organisaties. Wij zien hier enorm veel voordelen in, zeker voor wat betreft het financiële oogpunt en uit operationele efficiency overwegingen maar we zijn ons er ook van bewust dat deze inzichten bepaalde ‘zorgen’ bij de leden van de ERB (maar ook binnen de KNRM Station Egmond) oproepen. We zouden echter graag willen weten wat die bezwaren en eventuele zorgen dan precies zijn? Als we deze zorgen hebben geïnventariseerd, kunnen we ermee aan de slag en ervoor zorgen dat ze worden opgelost! Alleen op die manier kunnen we mooie en grote stappen in voorwaartse richting maken. Ik wil jullie dan ook allemaal uitnodigen om op zaterdagmiddag 23 mei tussen 14.00 uur en 15.30 uur in de kazerne langs te komen om ons de gelegenheid te geven deze plannen persoonlijk toe te lichten, en eventuele ideeën hierover van jullie met ons te delen. We zullen tekeningen ophangen en ideeën hierover bespreken en iedereen kan zijn of haar visie erover loslaten. Het is een inloopmiddag, men hoeft dus niet anderhalf uur aanwezig te zijn, als je alleen even langskomt om een persoonlijke uitleg te krijgen is dat natuurlijk ook prima. Er zal géén presentatie worden gegeven, alleen persoonlijke gesprekjes en een persoonlijke uitleg. Wel moet iedereen zich ervan bewust zijn dat dit een gelegenheid is die éénmalig geboden wordt. Als je op deze middag je stem niet laat gelden, kan het zomaar zijn dat hij daarna ook niet meer gehoord wordt (betreffende dit onderwerp natuurlijk!). Het doel is te inventariseren wat jullie gedachten zijn en daarna kunnen wij met jullie ideeën aan de slag. Maak dus gebruik van deze gelegenheid!   ———————————————————————————————————————————————————————- Herhalingstrainingen TLC In mei zijn de herhalingen gestart voor de Toyota. Het merendeel van de leden heeft de herhaling al voltooid. Ook zijn er door omstandigheden leden nog niet aanwezig geweest. We hebben iedereen weer ingedeeld om zo iedereen competent het seizoen in te laten gaan. Mocht dit problemen geven neem contact op met oto.voertuigen@reddingsbrigade.info. NB. Leden met een kruisje achter hun naam hebben de training voltood. Autoschema