Start zomerseizoen ERB!

Vanaf vandaag (30/05) is de strandpost van Reddingsbrigade Egmond tot en met zondag 13 september iedere dag geopend van 09.00 tot 18.00 uur. In ieder geval zijn de leden conform het rooster aanwezig maar bij deze wordt ieder lid opgeroepen om zo veel als mogelijk te komen assisteren op het strand. Er zijn altijd veel werkzaamheden die moeten worden verricht zoals het uitvoeren van patrouilles maar ook sociaal samenzijn is mogelijk! Dit geldt natuurlijk ook voor de aspiranten en nieuwe strandleden. Iedere dag is de strandpost geopend van minimaal 09.00 tot 18.00 uur, vanaf 10.00 uur is alles operationeel. Om 10.00 en 15.00 uur is er koffie (tip: neem koek of taart mee). Rondom het middaguur kan iedere strandwacht lunchen, dit kan op diverse manieren en op eigen kosten: meenemen, bestellen en/of spreek wat onderling af. Op mooie zomerse dagen en opleidingsdagen zal de strandpost vaak langer open zijn, spreek onderling goed af wat de eigen planning is om zo misverstanden te voorkomen. Graag aandacht voor het weekstrandwachtrooster: in week 29, 33 en 34 zijn nog chauffeurs nodig en de weken 35, 36 en 37 zijn nog helemaal niet gevuld…

Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO)

Iedere dinsdag- en donderdagavond zijn de opleidings-, trainings- en oefenavonden van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur, verzoek om 18.45 aanwezig te zijn. Indien er interesse is voor onderstaande specialisaties, opleiding en/of cursus kan dat worden doorgegeven via oto.oefeningen@reddingsbrigade.info, ook voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kan contact worden opgenomen.
 • Lifeguard Schipper
 • Lifeguard Chauffeur
 • PvB Optische en Geluidssignalen
 • Senior Lifeguard
 • Senior Lifeguard Schipper
 • Waterscooter
 • Marifonie
 • Vaarbewijs I
 • Vaarbewijs II

Update Kustwacht

Recent is het verzoek van het Kustwachtcentrum ontvangen om bij watervermissing het desbetreffende zee-/watergedeelte, indien mogelijk, te ontruimen van overige gebruikers/baders/zwemmers. Dit om het zoeken te vergemakkelijken, met name in verband met de eventueel meezoekende helikopter. Uiteraard zal de duty-/ of watch-officier van het Kustwachtcentrum de ingezette eenheden ook attenderen en dus kan het zijn dat dit verzoek komt tijdens een inzet, geef dan aan wat wel of niet mogelijk is. Het verschil in responstijd van een Reddingsbrigade die is uitgemeld en een Reddingsbrigade die is ingemeld is significant en is voor de meldkamers zeer relevante informatie bij het bepalen van de te alarmeren eenheden. Verzoek om extra aandacht te geven aan het in- en uitmelden, het blijkt toch dat er niet altijd even zorgvuldig wordt in- en/of uitgemeld, dit zorgt dan voor verkeerde verwachtingen Bij een alarmering door het KWC zal de Reddingsbrigade zich inmelden via de telefoon en/of marifoon. Als een eenheid aan het incident is toegevoegd zal deze regelmatig een situatierapport (SitRap) uitbrengen bij het KWC via marifoon  of telefonisch. Na afloop van het incident zal de betreffende Reddingsbrigade  telefonisch terug rapporteren en afmelden. Indien de communicatie verloopt via een andere partij zoals andere Reddingsbrigade- of KNRM-eenheid dan dient dit te worden doorgegeven aan het Kustwachtcentrum.

Strandwachtroosters

Klik hier voor het meest actuele weekendstrandwachtrooster. Klik hier voor het meest actuele weekstrandwachtrooster. Weekstrandwacht versie 28-05-2015:

De weekstrandwachten betreffen de weken 23 tot en met 37. Heb je zin en tijd om een (deel van een) week (of meerdere) in het weekstrandwachtrooster op te vullen geef dit door via operationeel@reddingsbrigade.info.

Voor het weekstrandwachtrooster is de ERB op zoek naar strandwachten (minimaal Lifeguard met bij voorkeur Lifeguard Chauffeur inclusief PvB Optische & Geluidssignalen)

weekrooster versie 20150528

Weekendstrandwacht versie 28-05-2015:

Let op:

 • Je kunt meerdere keren ingedeeld zijn in verschillende kolommen.
 • Onderling ruilen is mogelijk maar zorg zelf voor een gelijkwaardige ruil, wijzigingen mailen naaroperationeel@reddingsbrigade.info.
 • De strandwacht in de 1e kolom neemt in de week voorafgaand de dienst contact op met de andere strandwachten om af te spreken.

weekendrooster versie 20150528

Ledenpagina

Kijk periodiek op de ledenpagina voor actuele informatie.