C2000 enkel voor ERB-incidenten

In toenemende mate wordt geconstateerd dat reddingsbrigade C2000-randapparatuur van niet gealarmeerde eenheden meeschakelt naar C2000-gespreksgroepen terwijl daar op dat moment geen aanleiding voor is. Dit geeft verwarring voor de meldkamercentralist omdat op het beeldscherm de gespreksgroep vol loopt en ingezette eenheden die wel in de groep thuishoren slecht te onderscheiden zijn van meeluisterende eenheden. Tevens kan het zo zijn dat C2000-masten onnodig belast worden en dat de privacy in het geding is omdat het meestal ambulance-inzetten betreft. Nadere instructies:
  •         Reddingsbrigades/KNRM-eenheden staan standaard in SNH-RMG-5.
  •         Bij opdracht tot schakelen wordt dit uitsluitend gedaan door eenheden van de betreffende reddingsbrigade cq. de gealarmeerde eenheden.
Bij deze dan ook het verzoek om hier expliciet aandacht aan te geven om zo te laten zien dat wij een professionele organisatie zijn! Wees overigens voorbereid om te schakelen tussen C2000-gespreksgroepen, tijdens drukte en drukkere periodes (zomer) zal snel worden overgeschakeld naar nadere C2000-gespreksgroepen!