Wat te doen bij aantreffen explosieven?

Vanzelfsprekend zijn explosieven zeer gevaarlijk en dient de afhandeling met de grootste zorg te worden uitgevoerd. Informatie: Bijlagen: Verzoek aan allen om bij aantreffen explosieven zeer zorgvuldig te handelen.