Nieuwsbrief na Raadsvergadering 14 april 2016

Na de ledenvergadering van 21 maart 2016 is er weer een heleboel gebeurd betreffende onze bezuinigingen. Zoals ik al had aangegeven zouden we nog gaan praten met de Raadsleden om onze grieven en wensen kenbaar te maken. Dat hebben we natuurlijk gedaan en zeer intensief mag ik wel zeggen met een werkelijk fantastisch resultaat! Gisterenavond (14 april) was de raadsvergadering en daar zijn een aantal van de beoogde bezuinigingen door de raadsleden van tafel geveegd. We hebben enorme steun mogen ontvangen van de gehele raad, en een aantal raadsleden in het bijzonder, die hebben werkelijk hun nek voor ons uitgestoken, en er veel tijd in gestoken! Daarvoor ben ik ze enorm dankbaar. Mede doordat de financiële situatie van de gemeente beter is dan toen de opdracht tot bezuinigen werd gegeven, zijn een aantal bezuinigingen geschrapt. Ik zal niet al teveel in detail treden, maar hieronder een korte opsomming van de uiteindelijke resultaten: Waarderingsbijdrage: Deze bijdrage van € 25,- per lid per jaar zal blijven bestaan. De raad wilde dit unaniem en zonder discussie. Bewaking Egmond Binnen: Onze ‘Egmond Binnen boot” zal niet vervallen. De situatie blijft zoals hij is. We behouden onze drie snelle boten. Opbrengst evenementen: Deze blijft vloeien naar de vereniging ERB en gaat niet naar de gemeente. Ook hier blijft de situatie zoals hij is. Deze zaken zijn unaniem (dus door alle politieke partijen en alle raadsleden) aangenomen, dat is ook tamelijk uniek! Dan zijn er nog een aantal andere zaken; Bezuinigingen door gemeente Bergen: De raad heeft het college opdracht gegeven om de doorbelasting van kosten op de reddingsbrigaden (van ambtenaren) te verlagen met 10%. Dit was ook door ons aangegeven, als er bezuinigd moet worden, dan ook van de kant van de gemeente! Jaarrond laten staan van strandposten: Er lag een voorstel om alleen de post van Hargen aan Zee als “pilot’ jaarrond op het strand te laten staan. De raad heeft nu opdracht gegeven om deze ‘pilot’ voor alle brigadeposten te laten gelden, voor de duur van 2 jaren. Beginnende waarschijnlijk niet in 2016, maar pas in 2017. De Provincie besluit pas in oktober van dit jaar of er ook andere gebouwen jaarrond op het strand mogen staan. Nu geldt die regel alleen voor strandpaviljoens. Dat is dus nog even afwachten. Zoals ik heb aangegeven in de ledenvergadering zijn er stevige gesprekken geweest en hebben we enkele keren echt lijnrecht tegenover elkaar gestaan (met gemeente, RB Bergen en RB Schoorl). Maar het blijkt toch dat de aanhouder wint! Nu gaan we weer verder met het herstel van onze relatie met onze buurbrigades en natuurlijk de volgende belangrijke zaken die besproken moeten worden, namelijk het opnieuw vaststellen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dat is de volgende ‘hobbel’ die genomen moet worden. Voor nu kunnen we erg blij zijn met dit behaalde resultaat, en ik hoop jullie allemaal veelvuldig te zien het komende zomerseizoen. Edwin Buis Voorzitter ERB.
Overig Nieuws Contributies Aankomende week zal de ERB de jaarlijkse ledencontributie door middel van automatische incasso laten plaats vinden. Strandwachtroosters De eerste versies van de strandwachtroosters zijn terug te vinden op de website, facebook en in de apps. Ook bij deze mail zal het rooster worden toegevoegd.
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing