Trekker Rijbewijs “T”

Inleiding: Er is al meerdere keren over gesproken en momenteel is het trekker Rijbewijs-T ook op de strandpost een ‘hot’ item, iedereen heeft het erover. Omdat er nog veel onduidelijk was hebben we dit eerst tot op de bodem uitgezocht en we komen dan nu met een bestuursstandpunt. Het juridische gedeelte hebben we laten uitzoeken door Hoofdagent van Vemde (J). Rick heeft het een en ander samen met zijn collega’s uitgezocht en hieronder de letterlijke tekst uit zijn mailtje naar ons toe: “Sinds 1 juli 2015 is er op het Nederlandse rijbewijs een nieuw icoontje bijgekomen, de ‘T’. Dit is het trekker icoon. Dit houdt voor ons als reddingsbrigade het volgende in: Iedereen die voor 1 juli 2015 zijn ‘B’ rijbewijs heeft gehaald krijgt automatisch zijn ‘T’ bijgeschreven op het moment dat diegene zijn rijbewijs wil verlengen. In de tussentijd is het voldoende om een rijbewijs ‘B’ te hebben om op een trekker te rijden van voor 1 juli 2015 met een ‘B’. Dit is een overgangsregeling van 10 jaar waarna iedereen dan zijn rijbewijs heeft vervangen.  Iedereen die na 1 juli 2015 zijn ‘B’ rijbewijs heeft gehaald mag niet meer op de weg met een trekker rondrijden. Je moet dan een apart ‘T’ rijbewijs halen.  Nu gaat dit voor ons als reddingsbrigade een probleem opleveren, wij zijn namelijk afhankelijk van vrijwilligers en dan vooral aanwas van jongere leden. Deze aanwas zal niet meer kunnen / mogen rijden met een trekker. Dit hoeft geen probleem te zijn: Als je wilt rondrijden als bestuurder van een trekker heb je dus een apart rijbewijs nodig. Dit is zo gesteld in de Wegenverkeerswet. Echter staat in die Wegenverkeerswet duidelijk gesteld in artikel 9 (rijden zonder rijbewijs) dat dit op de weg moet zijn. In de algemene bepalingen van de Wegenverkeerswet staat weer uitgelegd wat ‘de weg’ juridisch inhoud.  Uiteindelijk na wat zoeken in jurisprudentie, bellen en rondvragen blijkt dat ‘het strand’ niet is genoemd als weg zoals gesteld in de Wegenverkeerswet. Omdat er een grote slagboom staat en de gemeente Bergen bepaald wie er door die slagboom mag door middel van het lenen van ontheffingen is er gewoon geen sprake van een openbare weg. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor zonen, dochters of knechten van boeren die op een weiland rijden (dit is eveneens geen openbare weg). Conclusie op grond van de Wegenverkeerswet: Op het strand mag worden gereden met voertuigen zonder dat een rijbewijs noodzakelijk is.  Nu heb ik om compleet zeker te zijn ook nog even de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bergen erbij gepakt. Hier zijn twee artikelen die gaan over het rijden met voertuigen op het strand, te weten 2:78 en 2:79. Geen van deze twee artikelen geeft aan dat het strand wordt gelijkgesteld aan de weg zoals omschreven in de algemene bepalingen van de Wegenverkeerswet. Conclusie na meenemen van de APV: Op het strand mag worden gereden met voertuigen zonder dat een rijbewijs noodzakelijk is.  Conclusie: Op het strand mag dus worden gereden zonder dat een rijbewijs noodzakelijk is. Iemand die dus nooit met zijn trekker op de openbare weg komt, heeft dus ook geen trekkerrijbewijs ‘T’ nodig. Rijbewijzen zijn alleen verplicht zodra je met een motorvoertuig op de openbare weg komt. Men mag alleen niet de werf oprijden. Een verzekering is wel gewoon verplicht om te hebben voor het voertuig. Wat men wel in acht moet nemen is dat rijden met drank op alsmede het veroorzaken van gevaar of hinder wel nog steeds verboden is ook al is het geen openbare wegERB bestuursstandpunt Trekker rijden: We kunnen natuurlijk niet ‘boven de wet gaan staan’ dus hebben we met elkaar de volgende spelregels opgesteld: Rijden op de openbare weg (vanaf de Werf):
  1. Het hebben van een ‘T’ Rijbewijs is verplicht en daarnaast natuurlijk de interne ERB instructie.
  2. Gedurende de overgangsregeling (tot 1 juli 2025), geldt dat een ‘B’ rijbewijs ook voldoende is, mits je je ‘B’ rijbewijs hebt gehaald voor 1 juli 2015 (Uiteraard dient iedereen ook eerst de instructie op de Trekker te hebben gevolgd).
Rijden op het strand:
  1. Indien je 18 jaar bent, in het bezit van een ‘B’ rijbewijs en de instructie op de trekker hebt gevolgd.
  2. Uiteraard ook als je in het bezit bent van een ‘T’ Rijbewijs en de interne ERB instructie hebt gevolgd (voor leden die zelf een ‘T’ rijbewijs hebben gehaald).
Ad 1. Als je een ‘B’ rijbewijs hebt waarbij je begeleid mag rijden, mag je nog niet rijden met onze trekker! Enkele bijkomende opmerkingen:
  1. Het behalen van een ‘T’ rijbewijs is erg kostbaar, het kost ongeveer € 1000,-. Vooralsnog zal de ERB deze kosten niet vergoedden, wel zijn er gesprekken met de gemeente gaande om dit op termijn eventueel wel gedeeltelijk te doen.
  2. Leden dienen er goed op te letten dat bij het vervangen van het oude rijbewijs voor een nieuwe er wel een ‘T’ bijgezet wordt! Men dient dit zelf aan te geven bij de aanvraag op het gemeentehuis!
  3. De Trekker is verzekerd op het strand, dat staat expliciet aangetekend bij de verzekeringsmaatschappij.
  4. Uiteraard geldt: Wat men wel in acht moet nemen is dat rijden met drank op en het veroorzaken van gevaar of hinder wel nog steeds verboden is ook al is het strand geen openbare weg.
  5. Voor een All Terrain Vehicle (ATV), zoals bijvoorbeeld een “Rhino”, gelden dezelfde bovenstaande regels.
  6. Bovengenoemde zaken zijn inmiddels ook in het Huishoudelijk Reglement opgenomen.
Edwin Buis,
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing