Infoavond samenwerking ERB en KNRM

Beste ERB-ers & KNRM-ers, Al jaren werken de ERB en de KNRM in Egmond aan Zee op vele manieren samen. We voeren gecoördineerde acties uit, houden gezamenlijke oefeningen, stemmen af bij het ondersteunen van grote evenementen, etc. Een groot aantal van jullie is zowel actief bij ERB als KNRM. We willen deze samenwerking graag verder versterken! Zeker ook met het oog op de ontwikkeling van de Maritieme Hoek (gedeelde huisvesting), die steeds concretere vormen begint aan te nemen. Met deze achtergrond is in de afgelopen maanden een driejarenplan 2016-2018 ontwikkeld, waarmee we de samenwerking verder vorm zullen geven. Dit plan is inmiddels enthousiast ontvangen en goedgekeurd door de lokale en nationale bestuurders van beide organisaties. We willen dit plan graag aan jullie presenteren. Voor de uitwerking van de diverse onderdelen van dit plan zal veel werk moeten worden verzet door aan aantal kernteams. We hopen dat velen van jullie het leuk vinden om hieraan deel te nemen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere samenwerking! KNRMERB
Namens het Bestuur van de ERB en Commissie & Schipper van de KNRM willen we jullie graag uitnodigen voor een informatieavond over dit onderwerp. Informatieavond: vrijdag 16 september om 19:30 uur in PostaanZee (oude VVV Egmond aan Zee) We hopen jullie daar allemaal te zien! Groet, Jasper en Bas
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing