Update RHR (registratie bij ERB)

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een aantal aanpassingen en nieuwe mogelijkheden in RHR afgerond en zullen deze live beschikbaar komen in RHR. Begin volgende week zullen de volgende nieuwe toepassingen beschikbaar zijn in RHR:
  •  Verplichte velden
    • In RHR worden enkele velden verplicht, bijvoorbeeld indien er sprake is van een redding. Ook zullen bij de “oorzaak” en “locatie” verplichte invulvelden worden toegevoegd.
  • Plotpaneel
    • Vanuit de vraag voor de mogelijkheid of een hulpverlening ook gestart kan worden vanuit een eenheid is een plotpaneel in ontwikkeling. Het voordeel hiervan is dat van alle posten kan worden gezien welke eenheden er inzetbaar zijn, of reeds ingezet zijn bij een hulpverlening.
  • Inzetvoorstel
    • Door nauwe samenwerking tussen de werkgroep RHR en de werkgroep Landelijke inzetvoorstellen is het mogelijk dat op basis van inzet karakteristieken een inzetvoorstel wordt gegenereerd.
Voor meer informatie over het gebruik van RHR en de Hulpverleningscijfers registratie klik hier, neem contact op met Ron Zentveld via 06 43 00 96 80 of mail naar operationeel@reddingsbrigade.info Klik hier voor meer aandachtspunten betreffende het zomerseizoen en dus ook RHR-gebruik bij de ERB.   Inloggen op de ledenpagina? Dat is mogelijk met: ERB en ERB!
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing