Rendez Vous punten duingebied

Klik hier voor het Concept document Rendez Vous punten duingebied Door een aantal incidenten tijdens de samenwerking van de ambulancedienst met de plaatselijke reddingsbrigades, heeft de ambulancedienst de wens uitgesproken om ook in de duingebieden te werken met Rendez Vous punten. Bij strandincidenten werken we al met deze punten, waarbij de ambulance al weet waar ze naartoe moeten rijden om de eenheden van de reddingsbrigade te ontmoeten en patiënten over te dragen. Een melding komt binnen vanuit verschillende locaties. Deze locaties zijn op strand- en duinniveau beperkt toegankelijk voor ambulances. Daarom is er nu afgesproken dat we op zowel het strand als in het duingebied gebruik gaan maken van vaste locaties waar ambulance en reddingsbrigade elkaar ontmoeten. Op deze manier hopen we de hulpverlening sneller en effectiever op de plaats van het incident te laten arriveren. De nieuwe vastgestelde Rendez Vous punten zijn vooraf gescreend op bereikbaarheid, ruimte en makkelijke betreding van het duingebied. Daarnaast zijn ze afgestemd met de betreffende reddingsbrigades. De locaties zijn verdeeld over de plaatsen Schoorl, Bergen, Egmond en Castricum. Op de meldkamer zijn deze locaties als vaste punten aangemaakt in het GMS systeem, waardoor we de ambulances direct naar deze Rendez Vous punten kunnen laten aanrijden. Na de locatie van het slachtoffer bepaalt te hebben, checkt de centralist op de kaart het dichtstbijzijnde Rendez Vous punt en geeft dit adres mee aan de ambulance (via het MDT). Het is voor de reddingsbrigades wel van belang om te checken naar welk Rendez Vous punt de ambulance aanrijdend is. Omdat zij bekend zijn in het gebied kan het punt tijdens het aanrijden van de ambulance nog worden aangepast. Voor de betreffende reddingsbrigade is het naar eigen inschatting of ze eerst eigen hulpverleners bij het slachtoffer afzetten of eerst de ambulancebemanning oppikken. Ook is er altijd een verzoek voor een tweede 4×4 voertuig mogelijk, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de aanrijtijden vanuit (mogelijke) andere gebieden. Klik hier voor het Concept document Rendez Vous punten duingebied
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing