Nieuw beleid voor weekstrandwachtrooster: JEUGDLEDEN GEZOCHT!

Het strandwachtrooster komt niet vol.. hoe kan dat? Dit vraagstuk is afgelopen periode binnen bestuur en OTO-groep behandeld.

De hoogst waarschijnlijke oorzaak: door het nieuwe opleidingsplan worden de trainees beter opgeleid maar is de opleidingsduur langer dan voorheen, ‘vroeger’ was je lifeguard op je 16e en tegenwoordig is dat ‘pas’ als je 18 bent. Reddingsbrigade Egmond maakt van oudsher voor het weekstrandwachtrooster juist gebruik van de jeugd en hierin conflicteerde het nieuwe opleidingsplan in relatie tot de eisen voor het vervullen van een weekstrandwachtdienst.

Er was dus snel nieuw beleid nodig en onderstaande beleidsaanpassing is voor 2018, als zijnde proef, vastgesteld.

Het team van weekstrandwachten kan er in 2018 als volgt uit te zien:

 1. Lifeguard of Senior Lifeguard met specialisatie Chauffeur en O&G
 2. Diverse mogelijkheden:
  • Één Junior Lifeguard, Lifeguard of Senior Lifeguard
  • Één Lifeguard 1/2 in opleiding
  • Één Junior Lifeguard 2 in opleiding
   • Wordt per aanmelding afgewogen en is van kracht na bestuursbesluit.
  • Één Junior Lifeguard 1 in opleiding samen met één Junior Lifeguard 2 in opleiding
   • Wordt per aanmelding afgewogen en is van kracht na bestuursbesluit.
  • Twee Junior Lifeguards 1 in opleiding
   • Wordt per aanmelding afgewogen en is van kracht na bestuursbesluit

De beloning is net als voorgaande jaren € 250,– per week ofwel € 50,– per dag!

Hieronder staat het meest actuele weekstrandwachtrooster. Heb je zin en tijd om een (deel van een) week (of meerdere) in het weekstrandwachtrooster op te vullen geef dit door via operationeel@reddingsbrigade.info of een tekstbericht aan 06 43 00 96 80.

 

Heb je zin en tijd om een (deel van een) week (of meerdere) in het weekstrandwachtrooster op te vullen geef dit door via operationeel@reddingsbrigade.info of een tekstbericht aan 06 43 00 96 80.

2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing