Belangrijke aandachtspunten

 1. Contact NHN en KWC
  • Bij een alarmering staat in de pager welke meldkamer alarmeert (NHN of KWC) en neem altijd contact op met de alarmerende meldkamer.
   • NHN via C2000.
   • KWC via telefoon of marifoon.
   • Bij dubbel alarm zowel NHN via C2000 als KWC via telefoon of marifoon.
  • Luister altijd C2000 uit, wees bereikbaar en zorg ervoor dat je kunt schakelen naar andere gespreksgroepen.
  • Bij alarmering door KWC zijn er altijd minimaal drie (3) contactmomenten:
   • Na alarmering (wat is er aan de hand en wat is de locatie).
   • Bij aankomst (eerste bevinding en afspreken hoe contact wordt onderhouden: periodiek door ERB, via KNRM of op andere wijze).
   • Na afloop (korte terugkoppeling en bijzonderheden bespreken).
 2. Gebruik Precom
  • Toets na alarmering altijd op ‘Opkomen’ of ‘Afwijzen’.
   • Keuze ‘Opkomen’ of ‘Afwijzen’ kan binnen één (1) minuut na alarmering nog worden gewijzigd.
   • Indien er voor ‘Opkomen’ is gekozen wordt verwacht dat je na maximaal 10 minuten aanwezig bent.
  • Gebruik de agendafunctie via website of app voor geplande afwezigheid.
   • Voorbeelden zijn werk, vakantie, feestjes of andere geplande afspraken.
  • Meldt je ‘Niet beschikbaar’ via app of pager indien je ad hoc niet inzetbaar bent.
   • Voorbeelden zijn bij een langere opkomsttijd dan 10 minuten (even naar Alkmaar), een spontaan feestje, na alcoholconsumptie en dergelijke.
 3. Verzoek statusbericht
  • Het wordt zeer gewaardeerd als er, indien mogelijk, gebruik wordt gemaakt van de Whattapp-groep om informatie met elkaar te delen.
   • Voorbeelden zijn dat er is vertrokken, korte updates, eventuele foto’s en een kort verslagje achteraf.
 4. Neem initiatief
  • Het is opgevallen dat er bij de Meldkamer VRNHN (AC / CPA) wat zaken anders lopen dan in voorgaande jaren is gewent in alarmering, C2000-koppeling, inzet meerdere eenheden, rendez-vous en dergelijke.
   • Wees alert dat dit kan gebeuren en neem bij voorkomende bijzonderheden direct contact op met de meldkamer (neem initiatief) en meldt deze bijzonderheden achteraf via operationeel@reddingsbrigade.info.
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing