Uitnodiging Ledenvergadering De toekomst van de Egmondse Reddingsbrigade

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING Aan alle leden van de Egmondse Reddingsbrigade Egmond aan Zee, 7 oktober 2019   Beste leden van de Egmondse Reddingsbrigade, Namens het bestuur nodig ik je hierbij uit tot het bijwonen van de Bijzondere algemene ledenvergadering van de ERB. Deze wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019 in het Maritiem Centrum te Egmond aan Zee. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. AGENDA.
  1. Opening
  2. Respectvol omgaan met elkaar
  3. Notulen Algemene leden vergadering 2019
  4. De toekomst van de Egmondse Reddingsbrigade Het invullen van het (week)strandwachtrooster wordt elk jaar een groter probleem, op de manier van de voorgaande jaren kan de ERB niet verder. Het Bestuur kan dit probleem niet oplossen en heeft de hulp van alle leden (jong en oud) hierbij nodig. Wij staan open voor alle soorten van voorstellen. Deze avond is bedoeld om het voortbestaan van de ERB en de verplichtingen die we met de Gemeente zijn aangegaan te waarborgen. Graag vooraf nadenken over hoe we deze problematiek kunnen oplossen, kom dus voorbereid naar deze bijeenkomst!
  5. Mededelingen
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
Het bestuur rekent op een goede opkomst en een prettige vergadering.   Namens het bestuur, Jasper Corts secretaris
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing