Update Corona en ERB

Beste leden van de ERB, En zo zijn we alweer een maand verder in deze coronacrisis. Strenge maatregelen zijn er opgesteld waar we ons allemaal aan moeten houden, maar wel met een hele goede reden; onze gezondheid! Ik vind het goed om te zien dat iedereen zich goed aan de regels houdt, niet alleen voor jezelf maar ook voor je familie en iedereen om je heen. Bij onze vereniging hebben we al veel aanpassingen gedaan, zwembadexamens zijn uitgesteld tot oktober, EHBO-lessen worden hervat op een andere datum, maar ook voor de alarmploeg zijn protocollen opgesteld om zo veilig mogelijk te werk te gaan na een alarm. In deze nieuwsbrief vertellen wij jullie wat er allemaal achter de schermen al is gebeurd maar ook wat er nog gepland staat en hoe we dat gaan invullen met elkaar. Een aantal dingen hebben we al kunnen vastleggen maar we zijn ook nog bezig met een aantal zaken. We proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden, het kan natuurlijk zijn dat er nog vragen blijven liggen; schroom niet en vraag het! Samen komen we ook als ERB deze periode door, blijf gezond allemaal! Edwin de Groot Voorzitter
Strandwacht De huidige maatregelen zijn nog geruime tijd van toepassing. Op basis van de huidige stand van zaken is gekozen om de pijlen te richten op 06-06-2020 als eerste dag dat de reddingspost op het strand is geopend. De weekenden hiervoor in mei en juni worden niet ingepland. Als de maatregelen langer van toepassing worden zal deze datum uiteraard worden doorgeschoven. Vorige week vrijdag is via beeldbellen kennisgemaakt met Burgemeester Rehwinkel, normaal had dit uiteraard fysiek en al eerder gebeurt echter gooit het coronavirus hier ook roet in het eten. Deze digitale kennismaking was op ons verzoek omdat wij ons zorgen maken over de situatie ná de (versoepeling) van de maatregelen en omdat wij onze expertise willen aanbieden. Wanneer en hoe moeten wij te werk gaan als ‘alles achter de rug is’? Omdat ook hij en de ambtenarenorganisatie niet helderziend zijn is afgesproken om de situatie nog een maand aan te zien en half mei weer bij elkaar te komen. Wij hebben de gemeente geadviseerd om dit regionaal (in ieder geval met gemeente Castricum en Schagen) te bespreken. Daarnaast is bij Reddingsbrigade Nederland een crisisteam operationeel dit zich ook over deze kwestie gaat buigen en hopelijk komt met handvatten om dit regionaal / lokaal te organiseren. Deze komende periode gaan wij met ons ‘gezonde verstand’ bekijken welke vraagstukken er zijn, wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en of er maatregelen genomen moeten worden. Dit kunnen we niet zelf maar gelukkig hebben we een flink aantal expert binnen de ERB. Deze informatie wordt gebruikt tijdens het vervolgoverleg met de gemeente en buurbrigades. De strandwachtbijeenkomst zal begin mei niet doorgaan en er wordt gezorgd dat de belangrijkste punten en wijzigingen in een digitaal document worden verstuurd. Ook volgt een aanvullende mailing voor de aspiranten en eerstejaars strandleden.
Inzetrooster Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het besproken: de leden gaan zelf het strandwachtrooster invullen, week-/weekenddagen zijn gelijk, iedere dienst krijgt een vergoeding en er zijn meer ‘verplichte’ strandwachtdagen. Door op deze wijze invulling te geven aan het strandwachtrooster verwacht de projectgroep en bestuur dat het rooster beter wordt gevuld en dat er meer flexibelere mogelijkheden zijn voor de leden. Binnenkort volgt de eerste invulronde waarbij ieder lid twee dagen kan kiezen om strandwacht in te vullen. Een week daarna zal een tweede invulronde plaatsvinden, dan vult iedereen de twee andere strandwachtdagen in. Ook is het dan mogelijk om meer dagen in te vullen zoals dat normaal ook al was.
Trainen/Oefenen Vanaf zaterdag 6 juni gaat we beginnen met de lessen voor de auto en de boot/waterscooter. Daarnaast voor de leden die zich hebben opgegeven voor vaarbewijs 1 en/of 2 en/of marifoon krijgen eerdaags een boek thuis met het een en ander aan lesmateriaal zodat je thuis alvast kan beginnen met lessen en oefenen.
 Agenda / Planning (Onder voorbehoud)
  • 25 april – Eerste invulronde inzetrooster.
  • 2 mei – Tweede invulronde inzetrooster.
  • 11 mei – Mailing strandwachtbespreking.
  • 11 mei – Mailing aan aspirant en eerstejaars strandleden.
  • 4 juni – Start alle
  • 6 juni – Opening reddingspost.
  • 13 september – Sluiting reddingspost.
  • 1 oktober – Examen zwembad voor winterseizoen 2019/2020.

Mochten er zaken zijn die je mist of die niet benoemd zijn in de brief, laat het ons weten. Wij proberen jullie zo goed en zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. Houdt de mail en de app in de gaten.
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing