Inschrijving strandwacht seizoen 2020

Beste leden,

Morgen om 12 uur zal het eerste inschrijfmoment zijn van het vernieuwde strandwachtrooster, ik hoop dat iedereen er naar uit kijkt.

Ik heb tot nu toe nog geen vragen of opmerkingen ontvangen over de samenvatting, dus ik neem aan dat het voor iedereen duidelijk is.

De eerste strandwachtdag is wel pas op 6 Juni, er zou in de tussentijd nog wat veranderd kunnen worden om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen m.b.t. het coronavirus. 

Kijkend naar de zomer met het coronavirus in ons achterhoofd hebben we als bestuur nog wel een belangrijke opmerking:

Wij adviseren, (volgens de opgestelde richtlijnen van RB Nederland) dat leden boven de 50 jaar en leden die binnen de risicogroep (hart-, vaat-, longziekten) vallen zich vooralsnog niet inschrijven.

Mocht je persoonlijke bezwaren hebben om je vanaf dat moment Juni in te zetten, dan hebben wij daar alle begrip voor. 

We vragen jullie wel om dit telefonisch of via de mail aan mij door te geven! 

We geven de gezondheid en veiligheid van onze leden de hoogste prioriteit, we doen er dan ook alles aan om de risico’s op besmettingen en verspreiding te voorkomen.

De maximale aantal operationele personen op de strandpost zal dan ook 4 zijn, net als volgens het inzetrooster.

Ook zal er uiteraard gezorgd worden voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

De uitvoering van alle reddingsbrigadetaken worden verricht volgens de richtlijnen van het RIVM, hier krijgen jullie later meer info over.

Een greep uit de maatregelen waaraan gedacht moet worden: 

·      Geen vaste koffietijd (met z’n alle rond de tafel)

·      Maximaal 4 leden tegelijk in het verblijf

·      Maximaal 2 leden tegelijk in de kleedruimtes

·      Mogelijke belijning in de post

Deze en andere maatregelen worden op het moment nog verder uitgewerkt, ook hier horen jullie later meer over.

Verder zijn we in overleg met de Gemeente, Veiligheidsregio en buurbrigades/RVR om dit zoveel mogelijk samen op te pakken. 

Ik hoop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Tot morgen bij de inschrijving.

Met vriendelijke groet, Reddingsbrigade Egmond, Beau Uyttenboogaard, bestuurslid operationeel strandploeg & alarmploeg e-mailadres: operationeel@reddingsbrigade.info telefoonnummer: 06 44 04 97 74
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing