Organisatie

De Egmondse Reddingsbrigade is een vereniging en wordt bestuurd door 9 bestuursleden.

Bestuur

Commissies/werkgroepen

Het bestuur wordt operationeel ondersteund door een aantal commissies (zoals onderhoud en opleidingen). Naast deze commissies zijn er ook werkgroepen, deze werken adviezen/vraagstukken uit zoals bij vervanging/aanschaf van nieuw materieel. Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties betreffende de commissies en/of werkgroepen kunt u contact opnemen met een bestuurslid (zie hierboven).

Kosten

De operationele kosten worden bekostigd vanuit de Gemeente Bergen NH, portefeuillehouder is burgemeester dhr. Voskuil. Naast de operationele kosten worden zaken bestemd voor onze vereniging bekostigd uit eigen middelen.