Samenwerking

Samenwerken, een belangrijk woord in de hulpverlening. Niet alleen intern wordt er goed samengewerkt maar met andere partijen wordt samengewerkt. De Egmondse Reddingsbrigade werkt veel samen met andere hulpverleningsorganisaties zoals de KNRM, ambulancedienst en brandweer.

Veiligheidsregio NHN

Wanneer er een melding bij de veiligheidsregio (alarmcentrale 1-1-2) binnenkomt dan wordt dit verwerkt door de centralist en daarna volgt een alarmering naar de desbetreffende instantie(s). Zo wordt bij een melding van een drenkeling de reddingsbrigade gealarmeerd maar ook de KNRM, ambulancedient, politie en zelfs de traumahelikopter worden opgeroepen.

Kustwacht Nederland

Naast de Veiligheidsregio kan de Egmondse Reddingsbrigade ook worden gealarmeerd door het Kustwachtcentrum. Bij diverse calamiteiten worden de KNRM en de reddingsbrigade opgeroepen, dit komt bijvoorbeeld voor bij 1-1-2-meldingen voor zwemmer(s) in problemen of incidenten met betrekking tot watersport.

Ambulance

Het gehele jaar door worden reddingsbrigades ingezet voor de ambulancedienst om daar waar nodig de ambulance te assisteren in moeilijk begaanbaar terrein, dit hoeft niet per se strand/duin te zijn. Hierbij moet men denken aan EHBO-ongevallen op het strand of in het duingebied maar ook grootschaligere hulpverleningen zoals hartaanvallen, val van paarden en onwelwordingen vallen hieronder.

Buurbrigade(s)

Bij grootschalige hulpverleningen en bij inzetten op grensgebieden wordt veel samengewerkt met buurtbrigades zoals Bergen, Castricum en Schoorl. Deze buurtbrigades zijn allen soortgelijk ingericht als de ERB en hierdoor verloopt de samenwerking goed. De reddingsbrigades onderling oefenen periodiek.

KNRM

Wanneer er een grootschaligere hulpverlening is, bijvoorbeeld zoekacties en EHBO-ongevallen op het water, wordt er al snel opgeschaald naar bijvoorbeeld de KNRM. De KNRM beschikt immers over groter en zwaarder materieel. Ook wanneer de reddingsbrigade beperkingen heeft, bijvoorbeeld in verband met zee- en weersomstandigheden, wordt de KNRM ingeschakeld. De reddingsbrigades en de KNRM oefenen periodiek.

Brandweer

Het assisteren van de brandweer gebeurt niet in het bluswerk maar hand- en spantdiensten verlenen wij op verzoek van de veiligheidsregio. Onder deze diensten vallen onder andere het vervoeren van brandweerlieden en materieel over moeilijk begaanbaar terrein. De duinbranden van 2009, 2010 en 2011 zijn voorbeelden waarbij de reddingsbrigades zijn ingezet.

Politie

Samenwerking met de politie komt met name voor tijdens hulpverleningen op openbaar terrein, zoals strand en duingebied. Daarnaast hebben de reddingsbrigades een signalerende functie. Wanneer er een melding binnenkomt welke betrekking heeft tot openbare orde en veiligheid zal dit worden doorgegeven aan de politie. Daadwerkelijke politieassistentie komt in principe niet voor.

Overig

Naast de bovengenoemde samenwerkingspartners werkt de ERB samen met het Rode Kruis (bij de sportweekenden), PWN en Hoogheemraadschap (inzetten duingebied) en vele andere.