Taken

De zomermaanden juni, juli en augustus is de strandpost van de Egmondse Reddingsbrigade vanaf 9.00 tot 18.00 uur geopend. Tijdens deze reguliere openingstijden zorgen de strandwachten ervoor dat het materieel gereed is en dat bezoekers ontvangen kunnen worden. Maar niet alleen toezicht houden is een taak voor de ERB, er zijn meer aspecten.

Toezicht

Gedurende de openingstijden zijn minimaal twee ervaren strandwachten aanwezig, in de weekenden worden deze aangevuld met twee minder ervaren strandwachten. Preventie is de belangrijkste taak. Varend, rijdend en/of lopend worden diverse patrouilles gedaan om zo strandbezoekers en zwemmers/baders te waarschuwen voor eventueel aanwezige gevaren. Vanzelfsprekend wordt er vanaf de strandpost met verrekijkers toezicht gehouden. Observeren dmv verrekijker

Alarmploeg

Buiten deze openingstijden en in de wintermaanden staat een alarmploeg van circa 25 leden klaar om ingezet te worden wanneer er zich calamiteiten voordoen. Deze inzetten worden veelal geleid door de meldkamer Noord-Holland Noord (1-1-2-). De Egmondse Reddingsbrigade is dus niet alleen in de zomermaanden actief. Buiten de zomer zijn ook veel calamiteiten. Zo zijn er ongevallen zoals beenbreuken, paardenongevallen en onwelwordingen op het strand en in het duingebied.

Calamiteiten-/rampenploeg

Ook bij regionale, provinciale of landelijke (water)calamiteiten kan beroep gedaan worden op de Egmondse Reddingsbrigade. Reddingsbrigade Nederland coördineert deze inzetten en heeft hiervoor bij de Egmondse Reddingsbrigade een vaartuig gestationeerd. In het verleden zijn diverse inzetten geweest zoals bij Tuindorp Oostzaan en de wateroverlast in Limburg in 1993 en 1995.
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing