Taken

Vanaf de tweede maandag in juni en dan 13 aaneengesloten weken is de reddingspost van Reddingsbrigade Egmond iedere dag vanaf 10.00 tot 18.00 uur geopend. Tijdens deze reguliere openingstijden zorgen de strandwachten ervoor dat het materieel gereed is en dat bezoekers ontvangen kunnen worden.

Toezicht

Preventie is de belangrijkste taak. Varend, rijdend en/of lopend worden diverse patrouilles gedaan om zo strandbezoekers en zwemmers/baders te waarschuwen voor eventueel aanwezige gevaren. Vanzelfsprekend wordt er vanaf de strandpost met verrekijkers toezicht gehouden. Gedurende de openingstijden zijn minimaal vier Lifeguards aanwezig.

Alarmploeg

Buiten deze openingstijden en in de wintermaanden staat een alarmploeg klaar om ingezet te worden wanneer er zich calamiteiten voordoen. Deze inzetten worden veelal geleid door de meldkamer Noord-Holland Noord (1-1-2-) en Kustwacht Nederland. Reddingsbrigade Egmond is dus niet alleen in de zomermaanden actief. Buiten de zomer zijn ook veel calamiteiten. Zo zijn er ongevallen zoals beenbreuken, paardenongevallen en onwelwordingen op het strand en in het duingebied.