Toezicht houden

Vanaf de tweede maandag in juni en dan 13 aaneengesloten weken is de reddingspost van Reddingsbrigade Egmond iedere dag vanaf 10.00 tot 18.00 uur geopend. Tijdens deze reguliere openingstijden zorgen de strandwachten ervoor dat het materieel gereed is en dat bezoekers ontvangen kunnen worden.

Preventie is de belangrijkste taak. Varend, rijdend en/of lopend worden diverse patrouilles gedaan om zo strandbezoekers en zwemmers/baders te waarschuwen voor eventueel aanwezige gevaren. Vanzelfsprekend wordt er vanaf de strandpost met verrekijkers toezicht gehouden. Gedurende de openingstijden zijn minimaal vier Lifeguards aanwezig.

Werkzaamheden van een Lifeguard

 • Openstellen strandpost.
  De strandpost dient tijdens de openingstijden toegankelijk te zijn voor iedere bezoeker. Ook dient de strandpost als uitgangspunt bij calamiteiten, een hulpverlening wordt geleid vanuit de strandpost.
 • Gereedmaken van materieel.
  Het materieel dient te alle tijden gereed te zijn voor gebruik, je weet immers nooit wanneer er zich een calamiteit voordoet. Boten worden vaarklaar gemaakt en de inventaris van de terreinauto wordt periodiek gecontroleerd en eventueel aangevuld.
 • Observeren.
  Van de strandpost houden de strandwachten de strandbezoekers, de zwemmers en de baders in de gaten door middel van verrekijkers. De gevaarlijke plaatsen worden extra goed in de gaten gehouden. De strandwachten worden getraind om bijzonderheden tussen de ‘gewone’ dingen te zien, zoals iemand die in problemen is in de zee.
 • Patrouilleren.
  Wanneer het druk is of er juist meer gevaar is dan anders zal er ook worden gepatrouilleerd. Dit gebeurt wandelend of juist per boot, indien noodzakelijk kan ook de terreinauto worden gebruikt voor patrouille. Tijdens de patrouilles zijn de strandwachten herkenbaar en een aanspreekpunt.
 • Informeren.
  De strandpost wordt veel bezocht door strandbezoekers voor informatie. De strandwachten zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De reddingsbrigades informeert ook door middel van informatiefolders en persberichten.
 • Waarschuwen.
  Bij iedere strandafgang staat een gemeentebord met diverse aanwijzingen en regels welke van toepassing zijn op het strand, het wordt dan ook aangeraden om deze informatieborden goed door te nemen bij een strandbezoek. Bij gevaarlijke plaatsen op het strand of in de zee worden waarschuwingsborden geplaatst. Vanzelfsprekend zorgen de strandwachten ook voor persoonlijke waarschuwingen, bijvoorbeeld als iemand te ver in zee is of juist op een zeer gevaarlijke plaats aan het zwemmen is. Neem de waarschuwingen altijd serieus.
 • Daadwerkelijke hulpverlening.
  Wanneer het dan toch noodzakelijk is gaan de strandwachten er op uit om waar nodig hulp te bieden. Dit kan een drenkeling zijn maar ook ongevallen op het strand behoord tot de taken.

Alarmploeg

Buiten deze openingstijden en in de wintermaanden staat een alarmploeg klaar om ingezet te worden wanneer er zich calamiteiten voordoen. Deze inzetten worden veelal geleid door de meldkamer Noord-Holland Noord (1-1-2-) en Kustwacht Nederland. Reddingsbrigade Egmond is dus niet alleen in de zomermaanden actief. Buiten de zomer zijn ook veel calamiteiten. Zo zijn er ongevallen zoals beenbreuken, paardenongevallen en onwelwordingen op het strand en in het duingebied.